MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) sajnálattal tapasztalta, hogy az elmúlt napokban a jogállamiság kereteit feszegető, a bírói függetlenséget megkérdőjelező, a bírákat és a bírói kart indokolatlanul sértő kijelentések, illetve vélemények láttak napvilágot mértékadó politikusok nyilatkozataiban.

Ezek a gyakran megalázó, kirekesztő és elfogult kijelentések alkalmasak az igazságszolgáltatás függetlenségének csorbítására, a bíró karban félelem keltésére és sértik az Alaptörvény 26. cikkében deklarált alapelvet.

A MABIE alapszabályában írt kötelezettségének eleget téve mindig fellépett a bíróságokat, bírákat ért alaptalan támadásokkal szemben, különösen akkor, ha azok nyíltan és közvetlenül az igazságszolgáltatást érintették.

A MABIE ezért felhívja a törvényhozó és a végrehajtó hatalom meghatározó szereplőit, hogy jogállamiság védelme érdekében mindenkor határozottan lépjenek fel, és az egyesülettel egyetértve határolódjanak el az igazságszolgáltatás függetlenségét sértő kijelentésektől.

Az egyes törvények honvédelmi kérésekkel összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat több témakört ölel fel. A bíróságokat a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény módosítása, melynek célja a jogorvoslati szabályok felülvizsgálata, tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény és, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 2018. január 1-jei dátummal történő hatályba lépésére.

Két évvel ezelőtt bontotta meg egy csákánnyal a törvényház épületének falát dr. Nyiri Beáta, az Egri Törvényszék elnöke, hogy átadja a száz egynéhány éves épületet a létesítmény teljes rekonstrukcióját végző kivitelezőnek. Az eredeti tervek szerint már végezniük kellett volna az építőknek. Utánajártunk, hogy miért a csúszás.