MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A közigazgatási bíráskodás rendszerének elkülönített szervezeti keretek között történő működéséhez szükséges egyes intézkedésekről szóló 1477/2018. (X. 2.) Korm. határozat a Magyar közlönyben jelent meg.

A kormányhatározat:

"A Kormány

1. az Alaptörvény hetedik módosításában foglaltak végrehajtása érdekében, egyetértve a közigazgatási bírósági rendszer - rendes bírósági szervezettől elkülönített - önálló szervezeti keretek közötti működésére vonatkozó célkitűzéssel, felhívja az igazságügyi minisztert, hogy terjessze a Kormány elé a közigazgatási bíróságokról szóló törvény tervezetét;

Felelős: igazságügyi miniszter

Határidő: 2018. október 31.

2. kiemelt fejlesztési célnak tekinti a közigazgatási bírósági rendszer elhelyezésére szolgáló ingatlanok kialakítását, ezért felhívja az igazságügyi minisztert, hogy - a pénzügyminiszter és a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter bevonásával - gondoskodjon a közigazgatási bírósági rendszer elhelyezéséhez és működése feltételeinek megteremtéséhez szükséges intézkedések megvalósításáról;

Felelős: igazságügyi miniszter

pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. december 31.

3. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság útján - az Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 635/2018. (VIII. 30.) határozata alapján a térítésmentesen felajánlott, az ingatlan-nyilvántartásban Esztergom belterület 16236 helyrajzi számon felvett ingatlan tulajdonjogának ingyenes állami tulajdonba kerüléséhez szükséges intézkedésekről gondoskodjon;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: azonnal

4. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy - a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterrel együttműködve - gondoskodjon a 3. pontban rögzített ingatlanon a 2. pont szerinti cél megvalósítása érdekében szükséges beruházások - ide nem értve az informatikai beruházásokat -, valamint infrastruktúra-fejlesztés lebonyolításáról;

Felelős: igazságügyi miniszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: 2019. december 31.

5. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon a 3. pontban rögzített ingatlanon a 2. pont szerinti cél megvalósítása érdekében szükséges informatikai célú beruházások lebonyolításáról;

Felelős: igazságügyi miniszter

Határidő: 2019. december 31.

6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a 3. pontban rögzített ingatlanon a 2. pont szerinti cél megvalósításához szükséges beruházások megkezdése érdekében 100 000 000 forint forrás biztosításáról a X. Igazságügyi Minisztérium fejezet részére.

Felelős: pénzügyminiszter"

Határidő: a 3. pont szerinti ingatlan állami tulajdonba kerülését követően azonnal