MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az Újvidéki Egyházmegyeközi Első- és Másodfokú Bíróság, amelynek székhelye a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia épületében van, október 2-án ünnepi üléssel kezdte meg munkáját.

2017 elején a belgrádi érsekség püspökei – Hočevar Stanislav belgrádi érsek-metropolita, Pénzes János szabadkai püspök; Német László SVD nagybecskereki püspök; Džudžar Đuro, a Szerbiában élő görögkatolikusokért felelős apostoli exarcha – úgy határoztak, hogy egyházmegyeközi bíróságot hoznak létre. Megegyeztek abban, hogy a testület moderátori, illetve vezetői feladatát Belgrád érseke és metropolitája látja el.

Az egyházmegyeközi bíróság megalapításáról szóló döntést 2017. szeptember 19-én hozták meg a főpásztorok. Az Apostoli Szentszékkel folytatott konzultációk után az Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bírósága 2018. július 10-én jóváhagyta az egyházmegyeközi bíróságok létrehozásáról szóló döntést, amivel befejeződött megalapítási eljárásuk, és ezzel megteremtődtek a munka megkezdéséhez szükséges előfeltételek. A zágrábi egyházmegyeközi bíróságok tanácsaikkal és szakértelmükkel jelentősen hozzájárultak az Újvidéki Egyházmegyeközi Első- és Másodfokú Bíróság létrehozásának folyamatához.

A püspökök kérésére az újvidéki egyházmegyeközi bíróságok 2018. október 11-én kezdik meg munkájukat, a II. vatikáni zsinat megnyitásának évfordulóján, illetve Szent XXIII. János pápa emléknapján.

Az ünnepi ülésen az Újvidéki Egyházmegyeközi Első- és Másodfokú Bíróság alapításáról szóló határozatot aláíró püspökök mellett Gašparović Đuro szerémségi püspök és Štefković Mirko, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia főtitkára is részt vett. A találkozó Hočevar Stanislavnak, az újvidéki egyházmegyeközi bíróságok moderátorának, valamint Német Lászlónak, a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnökének üdvözlő szavaival kezdődött. Az eseményen jelen volt mind a tizennyolc kijelölt bírósági alkalmazott, akik hűségesküt tettek. Radak Ivanković Ivica, az elsőfokú bíróság helynöke és Zapletán Géza, a másodfokú bíróság helynöke a hűségeskü előtt letette a szükséges hitvallást is.

A bíróságok működésében jelentős segítséget nyújtanak majd a szomszédos egyházmegyék bíróságai.

Az újvidéki másodfokú bíróság kinevezett bírái: Kovács József, a szegedi Gál Ferenc Teológiai Főiskola kánonjogtanára és a Szeged-Csanádi Egyházmegye bírósági helynöke; valamint Ilić Zdenko, a diakóvári katolikus teológiai egyetem kánonjogtanára és a Diakóvári Egyházmegyeközi Elsőfokú Bíróság bírája az ülés kezdetén előadást tartottak, a magyarországi és horvátországi egyházi bíróságok tapasztalatait és kihívásait ismertetve.

Az Újvidéki Egyházmegyeközi Első- és Másodfokú Bíróság megalakulásáig az egyházmegyékben külön bíróságok működtek. A házasság érvénytelenségének megállapítására szolgáló kánonjogi eljárás reformja, a hívek növekvő érdeklődése és a peres ügyek nagy száma, valamint a bírósági alkalmazottak egyre csökkenő létszáma miatt megjelent a pasztorális igény a meglévő szerkezet átszervezésére, vagyis az egyházmegyeközi első- és másodfokú bíróság létrehozására.

A bíróság székhelye Újvidéken van, viszont minden egyházmegyében működnek majd vizsgálati ügyosztályok. Ez azt jelenti, hogy az érdekeltek számára könnyebbé válik az ügyintézés Belgrádban, Szabadkán, Nagybecskereken, illetve Bácskeresztúron. Ezáltal teljesült a reform egyik prioritása: „a bíró és a felek közelsége”. A gyakorlatban a felek és a bíróság közötti kommunikáció az említett helyeken zajlik. Így megvalósul a bírósági alkalmazottak észszerű elosztása, és biztosított a többnyelvűség, ami nagyon fontos az egyházmegyeközi bíróságok hatáskörébe tartozó püspökségek számára.

Az egyházmegyeközi bíróságok – bár hatáskörük sokkal szélesebb – a szentségi házasságok érvényességével kapcsolatos tények felderítésével foglalkoznak, mivel az ügyek szinte kivétel nélkül házassági jellegűek. Minden esetben a végső cél az, hogy segítse a különböző életállapotban lévőket. Az egyházi bíróságoknak elsődlegesen pasztorális feladatuk van, igyekeznek segíteni a hívőknek, akkor is, ha a házasságuk visszafordíthatatlanul megromlott. Fontos, hogy ilyen helyzetben is érezzék: az Egyház törődik velük.

Forrás és fotó: Újvidéki Egyházmegyeközi Első- és Másodfokú Bíróság