MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Dr. Darvasi Szilvia bírónő az alábbiak szerint csatlakozott a MABIE közleményéhez:
 
Dr. Darvasi Szilvia a Szigetvári Járásbíróság (jelenleg a Pécsi Törvényszékre kirendelt) bírája, és a Bírói Egyesület tagja, ezúton szeretném kifejezni egyetértésemet, mind a MABIE választmányi tagjainak közleményében foglaltakkal, mind a Győri Ítélőtábla bíráinak nyilatkozatával.
A fentieken túl különösen sérelmesnek tartom, hogy a www.bíróság.hu honlapon a nyilvánosság számára a mai napig olvasható és hozzáférhető módon a "Lemondásra szólította fel a bírói kar az OBT-t" címmel szerepel a hír, mely a közvélemény félrevezetésére is alkalmas és a valóságot nem fedi.
A Pécsi Törvényszék elektorai sajnálatos módon a mai napig nem számoltak be a küldöttértekezleten történtekről, így e nyilatkozatomat a küldöttértekezletről készült jegyzőkönyv, a Bszi. és az OBT Szmsz-e ismeretében teszem, kérem az Egyesületet, amennyiben van rá lehetőség nyilatkozatomat - akár más bírák nyilatkozatával együtt - tegye közzé a MABIE honlapján.
Köszönettel:
dr. Darvasi Szilvia
bíró