MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Dr. Tóth Beáta tanácselnök asszony az alábbi nyilatkozatot tette:
 
Dr. Tóth Beáta, a Gyulai Törvényszék tanácselnöke, ezúton fejezem ki, hogy a MABIE választmányi tagjainak 2018. október 14-i közleményében foglaltakkal, a Győri Ítélőtábla bíráinak, a Székesfehérvári Törvényszék Bírói Tanácsának és küldötteinek  2018. október 17-én kiadott nyilatkozatával, valamint dr. Darvasi Szilvia szigetvári járásbírósági bíró nyilatkozatával egyetértek. Sérelmezem, hogy az OBT póttagjainak megválasztása végett 2018. október 9-ére összehívott küldöttértekezlet egyes résztvevői, valamint az elnöki értekezlet a véleményüket anélkül fejezték ki a bírói karra hivatkozva, hogy arra bármilyen közjogi vagy egyéb felhatalmazásuk lett volna. Mint a magyar bírói kar tagja kijelentem, hogy sem a küldöttértekezleten elfogadott, az OBT tagjait lemondásra felhívó határozattal, sem az ítélőtáblai és törvényszéki elnökök 2018. október 10-én tartott értekezletén megfogalmazott nyilatkozattal nem azonosulok.
 
Kérem a Magyar Bírói Egyesületet, hogy nyilatkozatomat tegye közzé a MABIE honlapján.
 
Gyula, 2018. október 18.
 
Dr Tóth Beáta
törvényszéki tanácselnök