MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Dr. Csőke Andrea kúriai bírónő az alábbi nyilatkozat közzétételét kérte.

Dr. Csőke Andrea, a Kúria bírája és küldötte teljes mértékben egyetértek a Magyar Bírói Egyesület választmányi tagjainak közleményével és a Győri Ítélőtábla bíráinak nyilatkozatával.

Az eddig nyilatkozatot tevő kollégák mellett, mint a magyar bírói kar tagja én is kijelentem, hogy sem a küldöttértekezleten elfogadott, az Országos Bírói Tanács tagjait lemondásra felhívó határozattal, sem az ítélőtáblai és törvényszéki elnökök 2018. október 10-én tartott értekezleten megfogalmazott nyilatkozattal nem azonosulok.

Álláspontom szerint a bíráknak fokozottan ügyelniük kell arra, hogy a Bszi. 88. § (1) bekezdése szerint a bíróságok központi igazgatásának felügyeletét ellátó és a bíróságok igazgatásában közreműködő Országos Bírói Tanács létrehozásakor betartsák a jogszabályokat, így a küldöttek a Bszi. 100. § (1) bekezdés második mondatában írt kötelezettségüknek eleget tegyenek.

Kérem a Magyar Bírói Egyesületet, hogy nyilatkozatomat tegye közzé a MABIE honlapján!

 

Dr. Csőke Andrea

kúriai bíró