MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Szegedi Ítélőtábla MABIE alapszervezete - a bíró tagok határozata alapján - az alábbi nyilatkozatot adta ki:

Nyilatkozat

A Szegedi Ítélőtáblán működő Magyar Bírói Egyesület bírói kara egyetért a MABIE Országos Választmányának 2018. október 14-én kiadott közleményével az alábbiak szerint:

 

  • az Országos Bírói Tanács 2018. október 9-i póttagválasztó küldöttértekezlete nem választott póttagokat, így nem tett eleget a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvényben foglalt kötelezettségének. Annak érdekében, hogy a póttagok választása törvényesen megtörténjen, a póttagválasztó küldöttértekezletet haladéktalanul ismételten össze kell hívni, és az erre vonatkozó szabályok maradéktalan megtartásával kell lebonyolítani.

 

  • A póttagválasztó küldöttértekezletet a jogszabályok és a küldötteket delegáló bírák nem hatalmazták fel arra, hogy az Országos Bírói Tanács tagjait lemondásra szólítsák fel.

 

  • A 2018. október 10-én tartott elnöki értekezlet résztvevőinek nem volt felhatalmazása arra, hogy a bírói kar nevében az Országos Bírói Tanács támogatásának megvonásáról nyilatkozzanak.

 

Szeged, 2018. október 24.

 

Szegedi Ítélőtábla MABIE

Szervezet tagjai