MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Dr. Kurta János bíró úr az alábbi nyilatkozatot juttatta el a Magyar Bírói Egyesülethez:
 
Dr. Kurta János, a Nagykanizsai Járásbíróság bírája, részben a zalai választott küldöttek, részben küldöttnek meg nem választott vezető(k) beszámolóiból, részben a sajtóból értesültem a 2018. október 9. napján tartott küldöttértekezleten történtekről, melyek mélységes megdöbbenést váltottak ki belőlem.
Szóban véleményemet már többször elmondtam.
A MABIE közleményében foglaltakkal, és az ahhoz érkezett nyilatkozatokkal teljes mértékben egyetértek, kiemelten dr. Rupa Melinda tanácselnök asszony nyilatkozatával.
Választott, legitim testületet kinevezett vezetők lemondásra nem szólíthatnak fel, különösen nem úgy, hogy magukat a bírói kar képviselőinek tüntetik fel.
Annyit tennék hozzá, hogy azt hiszem eljött az idő, amikor hivatását, és függetlenségét komolyan vevő bíró nem hallgathat, mert "vétkesek közt cinkos, aki néma"  
 
dr. Kurta János
bíró