MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

jogasz_forum_20181108_vcs_04.jpg
A mediáció fontosságáról rendeztek konferenciát csütörtökön, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi karán. A nemzetközi rendezvény egyik célja az országok közötti tapasztalatcsere volt, ezen a területen.

A mediáció a konfliktuskezelésnek egy olyan formája, ahol mediátor - tehát egy harmadik, "semleges" személy támogatja a konfliktusban álló feleket, kérdéseivel, közvetítésével segíti őket a konfliktus feloldásában. Az úgynevezett "compliance" célja ugyanakkor az, hogy segítse az adott céget vagy annak dolgozóját abban, hogy minél hatékonyabban és konfliktusoktól mentesen működjön egy szervezet.

A nemzetközi konferencián a téma német, román és magyar szakértői tartottak előadásokat, három témakör mentén vitatva meg a felmerülő kérdéseket. RA Bernhard Böhm LL.M., (ügyvéd, mediátor) arról beszélt, hogyan valósul meg a gazdasági mediáció Németországban a társadalmi fejlődés tükrében, míg RA Georg Ulrich Gösswein LL.M. (ügyvéd, mediátor, választott bíró) a compliance németországi gyakorlatáról tartott előadást. Ebben a mediációt, mint a compliance dilemmából kivezető lehetséges utat vizsgálta meg. Dr. Diana Cirmaciu PhD, a Nagyváradi Egyetem dékánhelyettese a compliance romániai gyakorlatáról tájékoztatott.

jogasz_forum_20181108_vcs_09.jpg

- Nagyon fontos hozadéka ennek a napnak, hogy országokat átívelően tudunk szakembereket egy asztalhoz ültetni. Ez mindannyiunk számára egyfajta híd szerepet jelent és elősegíti a tapasztalatcserét, a tudás megosztását. Legalább ennyire fontos, hogy ezek a szakértők a joghallgatókkal is találkozzanak, hiszen a jövendő jogászok nemzedékét képezzük – hangsúlyozta a konferencia jelentőségéről szólva Csemáné Váradi Erika, a Miskolci Egyetem docense. - Azt gondolom, van még mit tanulnunk a külföldi szakemberektől. Vendégeink a saját szakterületükön - akár a gazdasági élet konfliktusainak mediációval történő feloldása, akár pedig a szabályoknak való megfelelőség támogatása tekintetében - különösen nagy szakmai tekintélynek örvendenek Európában. Olyan tapasztalatokat, gyakorlatokat és megoldásokat oszthatnak meg velünk - mind a gyakorlati szakemberekkel, mind pedig a joghallgatókkal - amely a jövőre nézve mindannyiunk számára példamutató lehet - tette hozzá.

jogasz_forum_20181108_vcs_01.jpg

A„Mediáció és gazdasági konfliktusok - A mediátor szerepe a compliance intézkedéseknél” elnevezésű konferencia a kar Őszi Akadémia elnevezésű komplex nemzetközi szakmai programjának folytatása, az Igazságügyi Minisztérium a jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai keretében valósult meg. (minap.hu)