MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Pécsi Törvényszék bírái a MABIE honlapján történő közzététel érdekében küldték meg az alábbi közleményt.

A Pécsi Törvényszéken és az illetékességi területén működő bíróságokon ténylegesen szolgálatot teljesítő 94 bíróból 61 bíró (a bírók 65%-a) kezdeményezte a Pécsi Törvényszék összbírói értekezletének összehívását a Bszi. 145. § (2) bekezdésére hivatkozással.

A bírák a kezdeményezés célját abban jelölték meg, hogy a 2018. október 9. napjára, az OBT póttagjainak megválasztása érdekében összehívott küldöttgyűlésen történteket az azon résztvevő küldöttek beszámolóiból, valamint a 2018. október 10-én megtartott elnöki értekezletről kiadott nyilatkozat elfogadásának körülményeit a törvényszék elnökének tájékoztatójából megismerjék.

A bírók további kérdések napirendre tűzésének lehetőségét is fenntartották.

A bírák az aláírásokat tartalmazó íveket 2018. november 14-én adták át a Pécsi Törvényszék elnökének az összbírói értekezlet összehívása érdekében.