MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Dr. Szántai Orsolya bírónő, csatlakozva a Győri Ítélőtábla bíráinak felhívásához, az alábbi nyilatkozatot tette:

NYILATKOZAT

A Győri Ítélőtábla bíráinak 2018. október 17-én megjelent felhívásához csatlakozva nyilatkozom, hogy mind az abban foglaltakkal, mind a Magyar Bírói Egyesület Választmányi Tagjainak 2018. október 14-én kiadott közleményével egyetértek.

Ezzel szemben a küldöttértekezleten elfogadott, az OBT tagjait lemondásra felhívó határozattal, valamint az ítélőtáblai és törvényszéki elnökök 2018. október 10-én tartott értekezletén megfogalmazott nyilatkozattal nem értek egyet, ezek a legcsekélyebb mértékben sem tükrözik álláspontomat.

Mint a bírói kar tagja kérem, hogy a nevemben kifejezett felhatalmazásom nélkül sem egyénileg, sem testületileg senki ne fogalmazzon meg ezzel ellentétes véleményt.

 

Dr. Szántai Orsolya

a Veszprémi Járásbíróság bírája