MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Dr. Baka András elnök úr az alábbi nyilatkozatot juttatta el a Magyar Bírói Egyesületnek

Alulírott dr. Baka András, a Kúria tanácselnöke a következő nyilatkozatot teszem:

NYILATKOZAT

Teljes mértékben egyetértek a Győri Ítélőtábla bíráinak nyilatkozatával, valamint a MABIE választmányi tagjainak az Országos Bírói Tanács 2018. október 9-i póttagválasztó küldöttértekezletével kapcsolatban közzétett közleményével.

A küldöttértekezleten történteket, az értekezlet döntéseit, valamint az 2018. október 10-én tartott Elnöki Értekezlet résztvevőinek az egész bírói kar nevében megfogalmazott nyilatkozatát magam jogellenesnek és az egész igazságszolgáltatásra nézve súlyosan veszélyesnek tartom. Olyannak, ami 2011 után - hasonló okok miatt immár ismételten -, hozzájárul a bírói kar megosztásához, a hivatásrenden belüli félelem és a kiszolgáltatottság erősítéséhez, az igazságszolgáltatásnak, mint a jogállamiság alapintézményének további erodálásához.

Jelen nyilatkozatomat szándékosan a történtek után viszonylag későn teszem. Nem generálni akartam a kritikát és feszültséget, hanem osztozni a történtek miatt a bírói karban meglévő jogos felháborodásban és támogatni a jobbítási törekvéseket. Mindannyiunk érdekében. 

Kérem a Bírói Egyesületet nyilatkozatom közzétételére.

 

Dr. Baka András

kúriai tanácselnök