MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) Országos Választmánya 2018. december 1. napján a Magyar Tudományos Akadémián tartotta tisztújító ülését, ahol a MABIE elnökévé választotta dr. Oltai Judit Zsófia pécsi törvényszéki tanácselnököt, alelnökeivé dr. Vajda Edit győri és dr. Bálind Attila szegedi ítélőtáblai, míg főtitkárává dr. Szabó Sándor szombathelyi törvényszéki bírót.

Az Országos Választmány és a tisztségviselők kinyilvánították, hogy az alapszabályuk szerint síkra szállnak bírói szervezet, a bírói önkormányzati szervek alkotmányos feladatainak érdekképviseleti oldalról való támogatásáért, a bírói függetlenség védelméért, a bírák érdekérvényesítéséért, míg minden, a bíróságokat, valamint a bírákat ért támadással szemben határozottan fellépnek. Hangsúlyozták, hogy az egyesület vezetése a másik két hatalmi ággal, a jogászi hivatásrend további képviselőivel és a bírósági központi igazgatás szerveivel korrekt együttműködésre törekszik és ezek keretében tett lépéseiről rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt és az egyesület tagjait.

Dr. Oltai Judit Zsófia

elnök