MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A  MABIE érdekképviseleti fellêpései, javaslatai tükröződnek vissza a kormányzat által bejelentett jelentős bírói béremelési szándékban

A MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET KÖZLEMÉNYE

A bírák reprezentatív érdekképviseleti szervezete, a Magyar Bírói Egyesület (MABIE) örömmel üdvözöli a kormányinfón hivatalosan bejelentett kormányzati szándékot a bírói bérek jelentős emelésére.   A MABIE álláspontja szerint hosszú évek  kitartó munkája vezetett ehhez az eredményhez, amelynek alappillére volt a MABIE és az Igazságügyi Minisztérium (IM) stratégiai megállapodása. Ebben a sikerben azonban  érdekképviselet több mint tízéves küzdelme mellett az Országos Bírósági Hivatalnak (OBH) és  az Országos Bírói Tanácsnak (OBT) is fontos szerepe volt.

A bírói javadalmazás emeléséért és a bírói életpálya kidolgozásáért 2015. óta a MABIE, az OBH, az OBT és a Bírósági Dolgozók Szakszervezete összevonta erőit és egy közös érdekegyeztető megállapodás keretében, a Bírói Életpálya Szakértői Testületben (BÉSZT) számos megalapozó tanulmány kidolgozásával, többféle tervezet és javaslat elkészítésével, a helyzet és az indítványok döntéshozók felé való közvetítésével folyamatosan elkötelezetten dolgozott.

A 2019-es központi költségvetés kapcsán benyújtott OBH – béremelést is tartalmazó - javaslatot az OBT egyhangú döntésével - kiemelve annak súlypontjait -, míg a MABIE emiatt összehívott rendkívüli Országos Választmányi ülésen elfogadott állásfoglalásával is 100%-osan támogatta.

A MABIE ebben a hosszú folyamatban többször is közleményben és más módon rámutatott arra, hogy a bíróságokon 2004. óta érdemi bérfejlesztés nem volt csak bizonyos kiigazítások. Ezek minden esetben az inflációt csak követni tudták és nem tudták kompenzálni a pénzromlást sem. A bírói javadalmazásnak, a bírói hivatás méltóságához és a felelősség súlyához igazodó felemelése nemcsak azért fontos, mert itthon számos hatalmi ág fizetését ebben az időben már többször is rendezték és jóval a bírói előtt járnak jövedelmeik. Vagy, hogy az átlagkereset több mint kétszeresére nőtt, hanem mert a bírói bér olyan szinten devalválódott, hogy reálértéke ebben a 14 évben felére esett. Ma a mértékadó bírói bruttó órabér 3110 Ft-ot tesz ki, amely a kiemelt segéd- illetve betanított munkás szintje. Ráadásul a bíró felelősségteljes munkája mellett a törvény tiltó szabálya miatt más kereső foglalkozást gyakorlatilag nem vállalhat és a bíró hivatalát 30 éves kora felett nyerheti el.

Ma egy kétgyermekes bíró, akinek házastársa aktuálisan nem áll munkában már a létminimum alatt él. (4 tagú család esetén az ezévi létminimum 361.600.-Ft, amelynél a kezdő nettó bírói bér 33-35 éves korban kisebb. ) Ezt a megállapítást támasztja alá a MABIE múlt évvégi kérdőíves felmérése is, miszerint a válaszoló több százat meghaladó bírák közül több mint felének anyagi gondjai vannak.

Ez ma Európa más államaiban úgy, mint az Európán kívüli demokráciákban is elképzelhetetlen és alkotmányos alapértékeket veszélyeztet.

Emellett a kérdőívekben a válaszadó bírák 95%-a szerint az utóbbi évek apróbb bérkiigazításai nem voltak elégségesek, de ugyanakkor ugyanilyen százalékban kinyilvánították, hogy a bírók munkájukkal és felelősségükkel arányos fizetést kell, hogy kapjanak és ezt nem pótolja esetlegesen jutalmakkal enyhítsenek ezen az anyagi helyzeten.

Magyarországon a jogászi hivatásrendek képviselői mind jelentősen jobb anyagi kondíciókkal bírnak, az arányos bírói bérnél több a szakértői díjazás is. Az ügyészek béremelése 2018. szeptember 1-től érvényes azt – százéves hagyomány ellenére - indokolatlanul  a mai napig sem követte vagy kompenzálta bírói béremelés.  Emiatt  feszültség lappang a két szervezet között. A bérharc – MABIE által is támogatott - eredményeként a bírósági tisztviselők tavalyi béremelése által számtalan olyan helyzet alakult ki, hogy a bíró fizetése kevesebb, mint nem bíró munkatársáé, holott a döntést a bíró hozza, a rendszer a bíróra épül.

A magyar bíróságok teljesítménye – 2010. óta - Európa első harmadában - sőt egyes területeken élvonalában - van és mutatóink most is folyamatosan javulnak, de  közben 3 éve a magyar bírói bér az utolsó uniós ország jövedelemszintje alá esett.

Ma Európában csak az ukrán, albán és moldáv bírói bér kevesebb a magyarénál, holott a nemzeti jövedelem és egyéb mértékadó egy személyre számított mutatók szerint az európai középmezőnyben vagyunk és legalább 20 államot megelőzünk.

Ma olyan alacsony a bírói bér, hogy már a bírói függetlenséget, a bírói integritást közvetlenül is veszélyezteti. Azt is tudjuk, hogy ez nem anyagi kérdés, hisz a magyar gazdaság kiemelkedő teljesítménye fedezetet nyújt, ugyanis a GDP 1% növekedése 400 Mrd Ft többlet elosztási lehetőséget jelent a döntéshozóknak.

Mindezek miatt a bíró javadalmazás jelentős emelését nem lehet tovább halogatni, ahogy ez a kormányinfón is  elhangzott.

A MABIE álláspontja szerint az nem is várhat a bejelentett 2020-ig, ezt már január elejétől az ügyészi béremelés visszamenőleges kompenzálásával azonnal indítani indokolt lenne. 

Ezévben az OBH által véglegesített bérjavaslatokat az érdekképviseletek maradéktanul nem ismerhették meg, ám azt képviseljük, hogy a bírók jelentős fizetésemelést kapjanak, ugyanis a munkakörülmények, bónuszok minden ágazatban legalább annyira  javultak mint nálunk és annak mértéke a bíróságinál jobb.  Ráadásul emellett a bírói bér hazai összevetésben is méltatlanul alacsony. Elismerjük az OBH munkáját a munkakörülmények javítására, a bónuszok biztosítására, de bér a főkérdés, így rámutatunk arra, hogy csak a megkezdett együttműködéssel lehet tovább haladva a bérkérdésben eredményeket elérni. A bíróságon a függetlenül ítélkező, tárgyaló bíró a főszereplő, a fizetésemelés is elsősorban rájuk kell fókuszáljon és nem a vezetőkön van a hangsúly, mint az ügyészségeken.

Tudjuk, hogy tárcaközi bizottság jött létre az IM, az OBH és Pénzügyminisztérium képviselőivel a béremelés kapcsán, de úgy látjuk a bírák fentiek szerint vázolt érdekeit a MABIE tudja autentikusan képviselni. Míg minden foglalkozási vagy munkaágazatban az érdekképviselet kitüntetett szereppel bír, így nem látjuk indokát miért nem vesz  részt e bizottságban a MABIE képviselője.

Utalunk arra, hogy a javadalmazás rendezés terén a munka együttes erőfeszítésekkel eddig is közös volt, ezért furcsának találjuk a MABIE kihagyását a bizottságból és a célt érés kommunikálásából is.

A MABIE elnöksége