MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Tisztelt MABIE tagok!
 
Bizonyára minden egyesületi tag tudja, hogy 2009-ben létrejött az Egyesület mellett működő "Bírák az Igazságszolgáltatásért Alapítvány" melynek célja a Magyar Köztársaság területén működő bíróságok bíráinak, igazságügyi alkalmazottainak szakmai, kulturális, sporttevékenységének támogatása.

Az Alapítvány kiemelt célja:

- szakmai előadások, konferenciák szervezése, támogatása
- bírák, titkárok, fogalmazók képzésének támogatása, bel-és külföldi ösztöndíjaihoz, tanulmányutak költségeihez hozzájárulás,
- bírák, bírósági dolgozók sporttevékenységéhez szükséges eszközök beszerzésének támogatása
- regionális és országos sportrendezvények szervezése, a sportrendezvényeken való részvétellel kapcsolatos költségekhez támogatás nyújtása
- szakmai kiadványok, Bírák Lapjának megjelenéséhez, a Magyar Bírói Egyesület működéséhez, honlapjának fenntartásához támogatás nyújtása
- a szociálisan rászoruló illetve nyugdíjas bírák részére támogatás nyújtása
- pályázatok kiírása és támogatása.

Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételt és a közhasznú jogállás megszerzését követően az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontjában felsorolt alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

-  szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

tudományos tevékenység, kutatás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

Többek között ebből a keretből vált lehetővé az elmúlt években a K&H Marathon futáson részvevő csapatok támogatása.

Az idei évben esedékes az Országos Sportnapok megrendezése és lesz ismét K&H Marathon. Ezért felhívjuk minden kedves kollégánk figyelmét, hogy a SZJA bevallás benyújtásakor - amennyiben teheti - áldozza a befizetett adója 1 %-át az Alapítványra, melynek adószáma: (kivastagítva) 

18000878-1-43

Az Alapítvány link alatt megtalálható az Alapító Okirat és a letölthető rendelkező nyilatkozat!

Köszönettel a közös sport- és szabadidő tevékenységeink megrendezése érdekében:

a MABIE tisztségviselői