MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

XIII. Leo pápa ezzel a mondattal kezdi 1891-ben, Rómában kiadott enciklikáját, amelynek a címe is ez, magyarra lefordítva „Új dolgok”, témája pedig a munkásság tarthatatlan helyzete a világban.

Az utóbbi időben több forrásból merültek fel az idei évben kidolgozandó illetményemeléssel kapcsolatos koncepciók vonatkozásában olyan információk, amelyek érintik a MABIE tevékenységét és az illetményemeléssel kapcsolatos hozzáállását. Ezen körülmények arra késztetik a MABIE-t, hogy az alábbiak szerint egyértelművé tegye a jelenlegi helyzetet és annak értelmezésével megkönnyítse a bírák részére a tájékozódást az elhangzott információk erdejében.

1. Mind a MABIE az Igazságügyi Minisztériummal megkötött stratégiai partnerségi megállapodása alapján felhatalmazva, mind az OBH önálló jogszabály alkotás kezdeményezési jogköre folytán elkészítette a kormányzat felkérésére a saját, a bírák és igazságügyi alkalmazottak illetményemelésére vonatkozó javaslatát, amelyek az Igazságügyi Minisztérium részére átadásra kerültek, nyilvánosak a bírák számára, a MABIE teljes körű javaslata a mabie.hu honlapon, az OBH javaslata a kpintraneten elérhető, hozzáférhető.

2. Lényeges, érdemi különbség nincsen a két javaslat között, sem az illetményemelés fő irányait, sem annak abszolút számait illetően, csupán pár apróbb kérdésben különbözik a MABIE javaslata az OBH javaslatától összegszerűen és elvszerűen.

3. A MABIE javaslata szerinti béremelés már idén elkezdődne, a 2018. szeptember 1. napjától bevezetett ügyészi béremelés idei kompenzációját is magában foglalja.

4. A valorizációs törekvés mind a kettőben benne van, az alapilletményt mind a két javaslat a mindenkori nemzetgazdasági jövedelem éves átlagának egy bizonyos szorzatában határozza meg, a MABIE javaslata alapján ez a szorzó 1,6-1,75 közötti (lépcsőzetesen emelkedve), az OBH javaslatában ez 1,55-ös.

5. A szolgálati időtől függő szorzókat illetően gyakorlatilag azonos a két javaslat tartalmilag.

6. A beosztási pótlék is nagyon hasonló, az OBH javaslat szerint járási szinten 20 %, ami MABIE javaslatában 25 %, majd 30 %-ra menne fel lépcsőzetesen, és így tovább a felsőbb bírósági szintekig szintén árnyalatnyi különbség érhető tetten.

7. A vezetői pótlékok emelését illetően lehet még különbséget találni, azzal, hogy annak emelését a MABIE is támogatja, csak kisebb mértékben, elveihez hűen, a tagság akaratát ebben a körben figyelembe véve, az illetményemelés súlypontját elsődlegesen az ítélkező bírák javára helyezve.

Mint látható a MABIE javaslata sem felesleges, vagy végképp nem ellentétes, vagy jelentősen eltérő az OBH javaslatától. Ha ezt tényként fogadjuk el, abból egy jelentős következtetés vonható le kormányzati, jogalkotói oldalról:

A bírák érdekvédelmi szervezete, amely 1400 bíró érdekében működik és az OBH, mint a bíróságok igazgatását ellátó csúcsszervezet egymástól függetlenül kidolgozott javaslataikban egyet értenek az alábbiakban:

1. Azonnali béremelésre van szükség a bíróságokon az ítélkező legalsóbb fokon tevékenykedő bírák illetményétől kezdve a legfelsőbb bírói szervben tevékenykedőkig.

2. A béremelés arányát illetően nincs lényeges különbség, átlagosan kb ugyanolyan arányú, mindenkire kiterjedő béremelést tartanak a javaslattevők szükségesnek.

3. Ez a politikai döntéshozók számára kellő üzenettel bír, a két javaslat egységes elveken nyugszik nagyrészt és mind a két szereplő, egy csúcsigazgatási és egy érdekvédelmi szervezet is olyan javaslattal állt elő, amelyek egymást erősítik, hasonlóságuk folytán az egész bírói kar érdekeit lefedő illetményemelést sürgetnek, méghozzá közel azonos nagyságrendben.

4. Ennél fogva kijelenthető, hogy a MABIE javaslata nem, hogy gyengíti, hanem a fentiek folytán egyenesen erősíti az OBH illetményemelésre vonatkozó javaslatát, miután az illetményemelés azonnali és nagy arányú megvalósulása minden bíró és a bírák érdekképviseletét ellátó MABIE legfőbb célja és érdeke.

Ezen felül a MABIE ismételten, már sokadszorra hangsúlyozza, hogy önálló javaslata mellett támogat minden, bárhonnan, így az OBH részéről is érkező olyan javaslatot, amely a bírák illetményemelését célozza.

Az önálló javaslat elkészítésére azért nyílt lehetősége a MABIE-nak, mert az Igazságügyi Minisztériummal stratégiai partnerségi megállapodást kötött az idei év elején, amelynek része a bírákat érintő jogszabályok, jogszabály módosítások előkészítése során a javaslattételi lehetőség, megvalósítva ezzel a jogalkotást megelőző, előkészítő folyamatban a társadalmi egyeztetést. A MABIE számára adott volt ezen történelmi lehetőség, hogy amikor ilyen lényeges, fajsúlyos, a bírák mindennapi életét és életminőségét érintő kérdésben jogszabály módosítás előkészítése zajlik a kormányzatban, ebben részt vegyen és önálló javaslat megtételével előmozdítsa annak lehetőségét, hogy a bírák anyagi megbecsülése jelentősen javuljon mind rövid, mind hosszabb távon. A MABIE ezért, a tagság érdekeit szem előtt tartva, a kérdőíves felmérés eredményeinek felhasználásával és az országos választmány véleményének meghallgatása és annak tájékoztatása után az Igazságügyi Minisztérium részére beterjesztette önálló, a bírák illetményemelésére vonatkozó jogszabály módosítási javaslatát.