MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Tisztelt Kollégák!


A Magyar Bírói Egyesület vezetőiként felelősséget érzünk a bírói illetményemelés sikere iránt, és visszautasítjuk azt az elnökök levélében megfogalmazott állítást, hogy az általunk benyújtott, egyes kérdésekben alternatívát bemutató javaslat veszélyeztetné mindezt.

A bírói érdekképviseletet ellátó MABIE Alapszabályban rögzített célja „a bírói hivatás megfelelő társadalmi elismertetése, erősítése, a bírák élet- és munkakörülményeinek folyamatos javítása”. Felelős egyesületi vezetőkként nem is tehetünk mást, mint hogy az Alapszabályban rögzített célok megvalósulása érdekében dolgozzunk.

A bírói illetményemelés elodázhatatlan.

Ezt nem csak a MABIE ismerte fel és képviseli, hanem ekként nyilatkozott dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter illetve dr. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki 2018. október 6-án Balatonalmádiban, a XIV. Magyar Jogászgyűlés záró plenáris ülésén a bírói béreket „méltatlannak” nevezte.

A bírói illetményemelés kérdésével a MABIE nem az utóbbi pár hétben kezdett foglalkozni – miként ezt az elnökök által aláírt levél sugallja –, hanem az Egyesület, az OBH mellett, tagként részt vett a 2015-ben létrehozott Bírói Életpálya Szakértői Testület (BÉSZT) munkájában. Ennek során több évvel ezelőtt már megfogalmazódott célként – más szervezetek szabályozását látva – a bírói béreknek a nemzetgazdasági bruttó átlagkeresethez igazítása. Erre akkor különböző számításokat is végzett a testület. (Egy testületi munkában kidolgozott javaslatnak a résztvevő tagok általi plagizálása kevésbé értelmezhető, vagy ha igen, akkor valamennyi tagra, így az OBH-ra is egyaránt vetül annak árnyéka.)

A MABIE sajnálatosnak éppen azt tartja – és ez vezetett az önálló javaslat kidolgozásának szükségességéhez –, hogy az OBH elnöke 2018. május 15-ét követően a már kitűzött BÉSZT üléseket rendre lemondta, majd többszöri sürgetés ellenére sem hívta össze azt, a MABIE által is összehívott BÉSZT ülésen pedig nem jelent meg. Ettől kezdve tehát a MABIE-t teljesen kizárta az illetményjavaslat előkészítéséből.

Az OBH elnöke tehát a bírói illetményemelésre vonatkozó (2018. decemberben benyújtott) javaslatát a bírói érdekképviseleti szerv nélkül dolgozta ki, azt kizárólag a kinevezési jogkörébe tartozó bírósági vezetőkkel véleményeztette. AZ OBH mindössze arra biztosított volna lehetőséget, hogy az így kidolgozott javaslatról – melyet az IM-nek megküldtek – a MABIE vezetői utólag tájékoztatást kapjanak. Ez a 2018-ban tanúsított magatartás éppen azt az együttműködési hiányt jelezte, melyet az elnökök levele a MABIE-n kér számon, és amely okszerűen vezetett ahhoz, hogy az Egyesület önállóan dolgozza ki javaslatát.

Az elnökök levele az 1. pontjában feltett kérdésekkel azt a látszatot kelti, hogy az alternatív javaslatok megjelenítése egyértelműen az illetményemelés elmaradásához vezet. Nem világos, hogy miből vezetik le a levél aláírói, hogy „elfogadásra egyedüli esélyes az OBH-s javaslat”, miért nem mutathat be alternatív megoldást egy érdekképviseleti szerv olyan javaslat mellett, amelyet a bírói karból egyedül az OBH elnökétől függő elnökök véleményeztek, a bírák nem. A bírói kar egyetértése vagy támogatása könnyen ellenőrizhető lett volna a javaslat széleskörű (akár előzetes, akár utólagos) véleményeztetésével, ami az OBH elnökének javaslata esetében elmaradt.

A MABIE vezetőiként nem szégyellni valóként értékeljük, inkább büszkén vállaljuk, hogy az illetményemelés középpontjába az ítélkező bírót helyezzük, az ő érdekeit kívánjuk képviselni. Az pedig nélkülözi az eleganciát, hogy a kizárólag bírósági elnökök által aláírt levél ilyen terjedelemben sérelmezi a vezetői pótlékokkal kapcsolatos egyesületi álláspontot.

A MABIE hitet tett a kulturált párbeszéd fontossága mellett, mely nem hisztérikus kirohanásokkal és alaptalan gyanúsítgatásokkal, webes felületen történő üzengetéssel és félelemkeltéssel, hanem kizárólag érdemi vitákkal, javaslatokkal, az álláspontok kölcsönös tiszteletben tartása mellet folytatott egyeztetések útján valósulhat meg.

Erre továbbra is nyitottak vagyunk, a honlapon közzétett címre várjuk az építő kritikát és javaslatokat.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy határozottan valljuk: a továbbiakban a bírósági szervezet valamennyi résztvevőjének nem valamely javaslat improduktív kritikájára, illetve lejárató kampányok szervezésére kell fordítania az energiáit, hanem egy emberként, egységet mutatva és a jövőre koncentrálva arra, hogy az esetlegesen szükséges korrekciókkal valamelyik (esetleg egy közös) javaslatot a döntéshozók valóban elfogadják és a régóta várt illetményemelésre sor kerüljön.

 

A MABIE vezetői