MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A közelmúltban mind a bíróság központi intranetes oldalán, mind internetes portálokon több írás jelent meg, amelyek foglalkoztak a MABIE székhelyét a Magyar Igazságügyi Akadémián biztosító megállapodás felmondásának körülményeivel.

Sajnos e híradások – meglepő módon – közös sajátossága az intranetes nyílt levéllel, hogy számos kérdésben nem felelnek meg a valóságnak. A MABIE vezetése ezért fontosnak tartja, hogy a valóságról tényszerűen, utoljára tájékoztatást nyújtson.

  • A MABIE elnöke és az OITH hivatalvezetője 2009. július 1-jén írta alá azt a megállapodást, amely alapján az OITH hozzájárult, hogy a MABIE székhelye a Magyar Igazságügyi Akadémia épületében kerüljön bejegyzésre. Az OITH vállalta továbbá, hogy előzetes egyeztetést követően helyiséget és technikai eszközöket biztosít az egyesület részére. A gyakorlatban ez a helyiség állandó jelleggel a Csemegi Károly terem volt.
  • A MABIE a megállapodás alapján éveken át rendszeresen itt tartotta elnökségi és választmányi üléseit, az utolsó 6 évben konkrétan (és dokumentáltan) 2013-ban október 11–én és szeptember 9-én elnökségi ülést, november 29- én országos választmányi ülést; 2014-ben február 21-én, március 10-én, május 26-án és október 13–án elnökségi ülést; 2015-ben január 12-én és november 6-án szintén elnökségi ülést.
  • 2016-ban kezdődtek meg a felújítási munkák az Akadémián, ezt követően a MABIE akkori elnökének többszöri kérésére sem biztosították a MABIE által korábban használt helyiséget, az érvényben lévő megállapodás ellenére sem. Ezt követően a Csemegi terem ruhatárként funkcionált!

Nem felel meg a valóságnak tehát, hogy az elmúlt 7 évben a MABIE egy, 2012-es alkalomtól eltekintve nem használta volna rendezvényein a MIA helységeit. Ezzel szemben tény az, hogy a MABIE - amíg lehetősége volt rá - 2013-2015 között összesen 9 elnökségi illetve választmányi ülést tartott! (A 2015-ös elnökségi ülésekről az Akadémia által kibocsátott számla természetesen a mai napig megtalálható a MABIE könyvelésében !)

  • A MABIE egészen 2019. év elejéig nem is rendelkezett más postai elérhetőséggel, mint a bejegyzett székhelye, így az sem felel meg a valóságnak, hogy postacímként sem használta az Akadémia épületét. Postaküldeményei egészen a tavalyi év végéig a bejelentett székhelyére érkeztek!
  • Az OBH Közbeszerzések és Szerződések Főosztályának vezetője a 2019. febuár 11-én kelt levelében – mindössze 15 napos felmondási időt biztosítva – a 2009-ben kötött megállapodást felmondta.

A felmondás hivatalos indoka: “az elmúlt években megsokszorozódott képzések, konferenciák száma…. és az ezzel összefüggésben MIA-n feladatot ellátó és elhelyezést igénylő munkatársak jelentősen megnőtt száma…”

Erre vonatkozóan álljon itt minden kommentár nélkül a MABIE által korábban rendszeresen használt terem jelenlegi kihasználását bemutató fotó: