Tisztelt Bírótársaink!

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke tegnap 12 óra 50 perckor az OBH hivatalos honlapján, a birosag.hu portálon " Cui prodest? - Szemelvények arról, hogy miképpen működteti a "rule of law-"t a Nemzetközi Bírói Egyesület és a MABIE " címmel cikket tett közzé.

Az írás értékelését az olvasóra bízzuk, ám a hiteles és tényszerű tájékoztatás érdekében az OBH és a MABIE kapcsolatáról az alábbiakat kívánjuk a közvélemény tudomására hozni azzal, hogy az EAJ jelentésével kapcsolatos állításaival külön írásban fogunk foglalkozni:

 

2018. év végén, a tisztújítást követően a MABIE új vezetői az együttműködés jegyében személyes bemutatkozásra és elképzeléseik megosztására kértek lehetőséget az OBH elnökétől. 2018. december 1. óta az OBH Elnöke többszöri írásbeli, szóbeli megkeresés és egyeztetésre irányuló kezdeményezés ellenére sem talált időpontot a MABIE új vezetőinek fogadására.

Annak ellenére, hogy az OBH elnöke kommunikációjában folyamatosan az együttműködés fontosságát hangsúlyozza, a MABIE vezetői irányába ennek érdekében még a legalapvetőbb lépést - a legnagyobb reprezentatív bírói érdekképviseleti szerv vezetőinek fogadása - sem tette meg.

Az OBH elnöke a MABIE leveleire személyesen egy esetben sem, beosztottjai útján is csak elenyésző számban válaszolt. A legtöbbször kéréseinket még csak válaszra sem méltatta.

A Bszi. különböző területeken ugyan együttműködésre kötelezi az OBH elnökét az érdekképviseletekkel, ez a MABIE-vel a gyakorlatban érdemben nem valósult meg a mai napig sem. Az ennek jegyében 2019. január és február hónapjában megtartott mindösszesen 3 összejövetel végeredményben formális volt, érdemi eszmecsere és vita lehetősége előkészítő anyag, illetve a napirend ismeretének hiányában nem volt biztosított.

Elfogadhatatlan - és az OBH hivatalos kommunikációjával is szöges ellentétben áll -, hogy az OBH elnöke nem kíváncsi a bírák véleményét legszélesebben ismerő érdekképviselet véleményére. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a MABIE-t nem vonja be a bíróságokat és a bírákat érintő jogszabály-módosítások előkészítésébe.

Az OBH elnöke valótlan - okiratokkal cáfolható – indokokkal vonta meg a MABIE székhely használatát is a szerződés felmondásával, illetve a működési lehetőségeit jelentősen szűkítette. Mindez nehezen egyeztethető össze az OBH elnökének hivatalos kommunikációjában gyakran hangoztatott együttműködési készségével.

A cikk olyan színben tünteti fel az OBH és a MABIE viszonyát, mintha a MABIE, illetve annak elnöke beszámolási kötelezettséggel tartozna az OBH felé. Ez az álláspont azonban sem az Alaptörvényből, sem az egyéb jogszabályok rendelkezéseiből nem vezethető le, minden jogi alapot nélkülöz.

Az OBH elnöke nem biztosítja a pártatlan, kiegyensúlyozott tájékoztatást sem, hisz egyes bírák, főként a kinevezési jogkörébe tartozó igazgatási vezetők részére platformot biztosít véleményük megjelentetésére a bíróságok közpénzből fenntartott hivatalos honlapján, míg a MABIE számára egyetlen esetben sem adott lehetőséget véleményének vagy a tények közzétételére. Megteremtette ugyanakkor annak lehetőségét, hogy a bírósági vezetők véleménye abban a hamis színben tűnhessen fel, mintha az tükrözné a beosztott bírák véleményét. A valóság az, hogy a bírák ezekben a kérdésekben semmilyen formában nem nyilvánulhattak meg, több elnök pedig kifejezetten megakadályozta, hogy a bírák összbírói értekezlet összehívását kezdeményezhessék és hangot adhassanak véleményüknek.

Az OBH elnöke azt sem teszi lehetővé a MABIE számára, hogy rendezvényéről, illetve a megosztásra szánt információkról a bírósági honlapon tájékoztasson, illetve egyes törvényszéki elnökök azt is többször kifogásolták, hogy – tagjai könnyebb elérése érdekében – a bíróság belső levelezőrendszerét használta.

Következmény nélkül maradt az is, hogy az OBH elnöke által kinevezett igazgatási vezető - az általa vezetett törvényszék illetékességi területén működő - bírákat a MABIE tagságukra figyelemmel listázott.

 

Ezek a tények önmagukért beszélnek, korrekt képet adnak az OBH elnöke és a MABIE viszonyáról.

A cui prodest? kérdés a MABIE vezetőit is foglalkoztatja és most közös gondolkodásra hívunk mindenkit: kinek az érdeke a bírói kart megosztani, félretájékoztatni?

 

MABIE vezetősége