MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Tisztelt Kollégák és Érdeklődők!


A Nemzetközi Bírói Egyesület (IAJ) európai szervezete (EAJ) nyilvánosságra hozta a magyar igazságszolgáltatás helyzetének feltársára létrehozott missziója jelentését. Válaszként az Országos Bírósági Hivatal a bíróságok központi honlapján ("Újabb, méltatlan támadás a magyar igazságszolgáltatás ellen" címmel) olyan kommentárt adott közzé, amely nem tükrözi hűen a jelentésben foglalt tényeket, és az azt megelőző eljárást.

Ez az írás, valamint az elmúlt hetekben a bíróságok központi honlapján és a sajtóban megjelent ellentmondó, egyoldalú és a tényeket csak részleteiben említő további híradások arra indítottak minket, hogy a tisztánlátás érdekében készítsünk egy tájékoztatót az EAJ bizottsága jelentésének hátteréről, amely az alábbiak szerint foglalható össze:

 

Milyen szervezet a Magyarországon vizsgálatot végző Európai Bírói Egyesület?

A Nemzetközi Bírói Egyesület (IAJ) 90 tagország bírói egyesületét tömöríti, így európai tagszervezetének (EAJ) is, mely testületeknek a Mabie is tagja. Az IAJ az egyes tagországokban a bírói függetlenség, a bírák jogainak és státuszának védelme érdekében nemzetközi színtérről fejti ki érdekvédelmi tevékenységét. Ennek keretében évi egyszer-egyszer ülésezik a nemzetközi és az európai szervezet is, de különböző szervein keresztül folyamatos kapcsolatot tart a tagországokkal. Ezzel kapcsolatos részletesebb információ az IAJ honlapján található.

 

Volt-e az IAJ képviselőinek jogosultsága és mandátuma a vizsgálat lefolytatására?

A nemzeti bírói egyesületek képviselői rendszeresen küldenek megkeresést a nemzetközi bírói egyesületnek a bírói függetlenség sérelmével járó események kapcsán, melyre a nemzetközi szervezet igyekszik hathatós segítséggel, határozathozatallal, vizsgálóbizottság felállításával, jelentés készítéssel, alapítványi támogatással és más módon. közreműködni az igazságszolgáltatás függetlenségét sértő intézkedésekkel szemben, az ilyen helyzetek megszüntetése érdekében. A segítségnyújtás formájáról a tagállamok egyesületeit képviselő delegáltak a közgyűlésen vita keretében döntenek. E döntést követően az IAJ és az EAJ megbízottjai – a szervezet működési rendje alapján - jogosultak vizsgálatot folytatni, jelentést elfogadni és folyamatosan kapcsolatot tartani a tagállamok állami szerveivel és bírói egyesületeivel a szükséges információcsere érdekében.

A felügyeleti vizsgálat elrendeléséhez a közgyűlés döntése szükséges, melyhez a nemzeti tagszervezet indítványát is be kell szerezni. Ez Magyarország estében is megtörtént, hiszen a MABIE – egy más által megküldött jelzést követően – maga is kérte a vizsgálatot. Ennek oka az volt, hogy a MABIE is észlelte a központi igazgatásban megjelenő nem kívánatos eseményeket, amit a központi igazgatás vezetőjével, de egyéb módon sem tudott rendezni. A MABIE elnöke által írt levelet már közreadtuk az EAJ jelentéséről szóló május 25-i híradásunk I. számú mellékleteként


Mindezek alapján az EAJ bizottsága jogosult és köteles volt az általa megjelölt időben interjúk és iratbetekintés útján is a magyarországi igazságszolgáltatás helyzetével kapcsolatban vizsgálódni.


A további kérdésekre a választ a következő napokban olvashatják a honlapunkon:

Volt-e joga a MABIE-nek vizsgálatot kérni és a magyar helyzetről beszámolni?

Milyen előzmények váltották ki a misszió magyarországi látogatását, mire irányult a vizsgálatot végzők tevékenysége?

Jogosult volt-e a bizottság a megállapítások és a következtetések megfogalmazására?

Szükséges volt-e a jelentéstervezet egyeztetése az OBH-val vagy bármely vizsgálatban érintett szereplővel?

Hogy viszonyul egymáshoz a jelentés és az OBH honlapján megjelent anyag?

Hogyan tovább?