MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A tegnapi írásunk folytatása

Volt-e joga a MABIE-nek vizsgálatot kérni és a magyar helyzetről beszámolni?

A MABIE az alapszabályában foglalt kötelezettségeinek tett eleget, mikor ezt a vizsgálatot kérte, mert az OBH elnöke az egyesülettel érdemi együttműködés helyett pusztán kötelező és formális egyeztetéseket folytatott, azt is csak helyettese útján és pusztán abban a körben, amelyben azt a kétharmados törvény, a Bszi. előírja. Ez a gyakorlat annak ellenére alakult ki, hogy a MABIE másik alapszabályi kötelezettségének is eleget téve korrekt együttműködésre törekedett a bíróságok központi igazgatásának  és egyéb szinten vezető pozíciót betöltő képviselőivel. Erről a helyzetről számolt be a MABIE a nemzetközi szervezetnek, részben ezért kérte a vizsgálat lefolytatását.

Milyen előzmények váltották ki a misszió magyarországi látogatását, mire irányult a vizsgálatot végzők tevékenysége?

A magyar igazságszolgáltatás helyzetével összefüggésben, egy volt vezető beosztású, ma már nyugdíjas bíró kollégánk kereste meg az IAJ-t.

Az IAJ így szerzett tudomást a magyar helyzetről, és ezt követően kereste meg írásban az érintett magyar szerveket, az OBH-t, az OBT-t és a MABIE-t, a felvetett problémák valóságának tisztázása érdekében. A válaszok korábbi írásunk mellékleteként szintén megtalálhatóak:

http://www.mabie.hu/attachments/article/1437/OBH%20v%C3%A1lasza%20magyarul.pdf , http://www.mabie.hu/attachments/article/1437/OBT%20v%C3%A1laszlevele%20magyarul.pdf 

 Az IAJ éves közgyűlésén Marrakeshben határozták el a felügyeleti vizsgálat lefolytatását a MABIE volt elnökének szóbeli hozzájárulása alapján, melyet a MABIE új elnöke írásban is megerősített. Csak ezt követően bízták meg az EAJ munkacsoportját a vizsgálat lefolytatásával. Három nagy tekintélyű bíró érkezett a munkacsoport tagjaként Magyarországra. A vizsgálóbiztosok az érintettekkel előzetesen egyeztetett időpontokban végzett meghallgatások útján kapták meg a már korábban felvetett kérdéseikre a válaszokat. A kérdések sokoldalú megtárgyalását tűzték napirendjükre, ezért a központi igazgatás (OBH, OBT) képviselőin kívül a Kúria elnökét, az Igazságügyi Minisztérium képvielőjét és az Ügyvédi Kamara elnökét, a MABIE elnökét és képviselőit, továbbá általuk megjelölt, a vizsgált témákban ismeretekkel bíró személyeket hallgattak meg. Jelentésüket a dokumentumban megjelölt interjúk, az általuk beszerzett jogszabályok, iratok alapján készítették el.

Az OBH elnökének is lehetősége volt kifogásai, észrevételei előadására, hisz a bizottság őt az általa megszabott helyen és időkeretben meghallgatta. A jelentésben írtak szerint az OBH elnöke a vizsgálat tárgyát képező kérdések egyikére sem adott választ, magyarázatot, kizárólag az általa előkészített prezentációt adta elő.

Az OBH közleménye ezzel szemben azt tartalmazza, hogy az OBH elnöke a bizottság valamennyi kérdésére válaszolt (https://birosag.hu/hirek/kategoria/birosagokrol/az-obh-elnoke-reszletesen-tajekoztatta-nemzetkozi-biroi-egyesulet). Éppen ezért nem foghat helyt a bevezetőben hivatkozott másik írásban említett kifogás, mely azt sejteti, hogy a bizottság az OBH elnökét nem hallgatta meg [„ Feltételezzük, hogy kiindulópontnak tekintik (…) a kapcsolódó tényeket és bizonyítékokat, s hogy elegendő teret és lehetőséget adnak arra, hogy az előbbiekre vonatkozó vélemények megjelenjenek. (…) ” ].

Ehhez képest nem értelmezhető, hogy az OBH elnöke a vizsgált kérdésekre miért nem nyilatkozott érdemben, miért nem fejtette ki véleményét a vizsgált 3 kérdéskört érintően.

A MABIE delegáltjai egyebekben az EAJ küldöttségét személyesen fogadták, majd – mint az egyik vizsgálattal érintett fél képviselői – több órán keresztül válaszoltak a kérdéseikre. A MABIE egyik képviselője sem vett azonban részt az OBH elnökének előadásán, de a vizsgálat során lefolytatott egyéb meghallgatásokon sem, a vizsgálóbizottság pártatlanságának látszatát biztosítandó. Így a MABIE képviselőjének távolmaradása a vizsgálat lefolytatását nem  befolyásolta, de azt nem is akadályozta, ellenkezőleg: a vizsgálat pártatlanságát, azaz „a személyes érdekek, a személyes kapcsolatok hálózatának, az előítéleteknek, a félreértéseknek és az elhallgatásoknak az elkerülését” célozta.

Jogosult volt-e a bizottság a megállapítások és a következtetések megfogalmazására?

Az IAJ alapszabályában írtak alapján e kérdést igenlően kell eldönteni. A bizottság az elkészített jelentés tervezetét elfogadásra az EAJ kongresszusa elé terjesztette. A jelentés tervezete kapcsán lefolytatott vita eredményeképp azon kisebb módosításokat hajtottak végre, majd azt elfogadták.

A megszerzett  bizonyítékokra alapított jelentés a teljes magyar igazságszolgáltatás helyzetével foglalkozik, ami elválaszthatatlan a bírák helyzetétől. És abban egyéb kérdések mellett részletesen elemezték a MABIE-nek mint érdek-képviseleti szervezeteknek a helyzetét is.

 Írásunkat holnap folytatjuk azzal, hogy

  • Szükséges volt-e a jelentéstervezet egyeztetése az OBH-val vagy bármely vizsgálatban érintett szereplővel?
  • Hogy viszonyul egymáshoz a jelentés és az OBH honlapján megjelent anyag?
  • Hogyan tovább?