MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A tegnapi írásunk folytatása

Szükséges volt-e a jelentéstervezet egyeztetése az OBH-val vagy bármely vizsgálatban érintett szereplővel?

Meg kell jegyezni, nem létezik olyan előírás, amely a bizottság számára a jelentéstervezet – valamennyi meghallgatottal történő – előzetes egyeztetését tenné kötelezővé vagy követendő gyakorlattá. Mivel ebben az eljárásban nincs az érintettekkel való egyeztetési kötelezettség, így a vizsgáló vonja le a feltárt adatok alapján a következtetéseit. Az eljárás ismertetett módja miatt az OBH elnöke által ezzel kapcsolatban tett észrevétel nem alkalmas a tisztességes eljárás, illetve a jelentés megállapításainak kétségbe vonására. Távoli hasonlatként megjegyezzük, hogy az ítélkező bíró sem egyezteti ítéletének tervezetét az eljárás résztvevőivel.

A bizottság és az EAJ plénuma is a fentiek szerint járt el, tehát eljárásuk kifogásolása szintén nem eredményezheti a megállapítások kétségessé tételét.

Hogy viszonyul egymáshoz a jelentés és az OBH honlapján megjelent anyag?

Álláspontunk szerint az OBH részéről közzétett észrevételek elsősorban eljárásjogi kifogásoknak felelnek meg, továbbra sem olvasható érdemi válasz, magyarázat a vizsgálattal kapcsolatos kérdések bármelyikére, nem történt meg tehát a megállapítások és következtetések érdemi cáfolata.

Nem elvitatható, hogy a bizottság bizonyítékok alapján olyan tartalmi megállapításokat tett, amelyek megerősítették a MABIE-nek a magyar bíróságok és bírák helyzetéről adott riasztó jelzéseit.

A bizottság jelentésében felsorolta az általa aggasztónak tartott jelenségeket, felvázolta a módosítások szükséges irányvonalát. A felvetett problémák nem homályosíthatók el az OBH elnöke részéről érkező (pusztán) eljárási kifogásokkal, a bíróságok jó teljesítményével és a kétség nélkül felmutatható eredményekkel. Mindezek miatt méltánytalan az a látszatkeltés („Cui prodest?”), hogy a bizottság szubjektív érdekek mentén végezte vizsgálatát, készítette el jelentését. Éppen ellenkezőleg: eljárásukat személyes, politikai, érzelmi elköteleződés nélkül, objektív ismérvek mentén folytatták.

A bizottság tagjai a magyar bíróságok működéséhez fűződő, az Alaptörvényben, a nemzetközi alapelvekben, az európai értékekben megfogalmazott trendek megvalósulását  ellenőrizték, ezeknek az értékeknek és nem a magyar bíróságok teljesítményének a veszélyeztetését érzékelték.

 Hogyan tovább?

A MABIE székhelyhasználatát az OBH elnöke felmondta, az együttműködést megszüntette annak ellenére, hogy a MABIE mindössze alapszabályban lefektetett jogait gyakorolja és kötelezettségeit teljesíti, nem vitatva az elért eredményeket és üdvözölve a kedvező változásokat.

Álláspontunk szerint most a nemzetközi figyelmeztetés okán is feltétlenül indokolt a helyzet újraértékelése, hiszen a jövőben számos feladat megoldása miatt változatlanul szükséges MABIE és az OBH együttműködése. Bízunk benne, hogy az OBH elnöke mostantól felhagy azzal a gyakorlatával, hogy a vitás kérdések érdemi megoldása helyett a sajtó, illetve az internet, intranet segítségével hitelteleníti a bírák és a külvilág felé a jelentésben foglalt megállapításokat, illetve a MABIE által korábban felvetett kritikai észrevételeket. A MABIE továbbra is az együttműködés híve, amit jelez az Igazságügyi Minisztériummal való stratégiai partnerségi megállapodás megkötése. Az egyesület célja a sajtóban való hadakozás helyett az előttünk álló fontos feladatok megoldása, a viták érdemi, korrekt, konszenzuson alapuló rendezése.

 Az EAJ jelentésével kapcsolatos írásunk ezzel véget ért.