A Nemzetközi Bírói Egyesület 2019. szeptember 15-19. napjain Kazahsztán fővárosában, Nur-Sultanban tartotta 2019. évi ülését.

Ennek keretében 2019. szeptember 15-én ülésezett az IAJ Regionális Csoportja, az Európai Bírói
Egyesület (EAJ), melyen magam is felszólaltam a magyar igazságszolgáltatás helyzetével, az EAJ
tényfeltáró missziója által készített jelentés óta a helyzet változatlanságával kapcsolatban, és kértem az
Európai Unió Bizottságának megkeresését. Kérésemnek megfelelően az EAJ elnöke levelet küldött az
Európai Unió Bizottsági Elnökének, melyben tájékoztatást kért arról, hogy milyen intézkedéseket tett a
tényfeltáró bizottság által készített és megküldött jelentés kapcsán. Kérte továbbá azt is, hogy a Bizottság
Elnöke tegyen meg minden lehetséges lépést a zavaró fejlemények megállítására.
A magyarországi igazságszolgáltatási helyzetén túl téma volt a lengyel, a román és moldovai
igazságszolgáltatás helyzetének, az ott tapasztalt és a delegáltak által jelzett anomáliáknak a
megtárgyalása. A jelzett problémák kezelésére az EAJ munkacsoportja Lengyelországgal kapcsolatban
egy határozatot dolgozott ki, Moldáviába és Romániába levél küldése mellett döntött.
Az EAJ a szeptember 19-én tartott ülésén a munkacsoport által kidogozott leveleket (magyarországi,
romániai és moldáviai), illetve a Lengyelországnak küldendő határozatot egyhangúlag elfogadta.
A konferencia többi napján az összes delegált részvételével a Nemzetközi Bírói Egyesület ún. központi
tanácsában folyt a tanácskozás, ahol a nemzetközi egyesület alapszabályával, és egyéb, az egyesületet
érintő témákkal foglalkoztunk. Ennek valamennyi részlete, illetve az összes dokumentum elérhető az IAJ
honlapján ( https://www.iaj-uim.org/ ).
dr. Halász Etelka

Dr. Halász Etelka felszólalása és az EU Bizottság elnökének elküldött levél a mellékletben található.