MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke az elmúlt évek gyakorlatát követve, idén tavasszal ismét pályázatot írt ki a bírósági érdekképviseletek és szakmai szervezetek támogatására, mely felhívásra a közel 1400 tagot tömörítő Magyar Bírói Egyesület (MABIE) 1 millió forint összegű támogatás iránti kérelmet nyújtott be.

 

A Bíráló Bizottság javaslatára dr. Handó Tünde elnök asszony a pályázatot arra érdemesnek tartva, 2019. április 17. napján 700.000 forint támogatás odaítéléséről döntött, amely az Országos Elnökség és az Országos Választmány ülésének megszervezésére fordítható. Ezzel egyidejűleg a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete, a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesülete, a Bírósági Dolgozók Szakszervezete és a Bírósági Közvetítők Egyesülete részesült támogatásban, akikkel az erre vonatkozó szerződést dr. Handó Tünde írta alá 2019. április 23-án (forrás: http://kpintra.justice.hu/hirek/20190423/belso-hir/birosagi-erdekkepviseleti-es-szakmai-szervezetek-tamogatasa .

 A MABIE tájékoztatja tagságát, hogy e döntés értelmében – az egyesület eljárásrendjének megfelelő döntéshozatal, illetve a szükséges technikai részletek tisztázását követően – a mai napon az Országos Bírósági Hivatalban az egyesületünk elnöke is aláírta a támogatási szerződést.

 A pályázattal elnyert összeget a MABIE a soron következő, 2019. november 22-23 napjaira összehívott választmányi ülésének lebonyolításához szükséges saját erő kiegészítésére, a választmányi ülés költségeinek részbeni fedezésére kívánja felhasználni. A támogatás elfogadása természetesen nem érinti a MABIE érdekképviseleti tevékenységének irányait.

 A MABIE az Egyesület jövőbeni támogatásával kapcsolatban az OBH új kinevezett elnökével fog tárgyalást kezdeményezni.

 

  1. november 19-én