MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) következetes és határozott fellépésének köszönhetően az Országos Választmány (OV) 2019. november 22. napján tartott ülésén létrejött az az ötoldalú találkozó, amelynek tető alá hozatala az új vezetőség első célkitűzése volt. A vezetők megválasztásuk, 2018. december 1. napja óta sokat küzdöttek a valódi együttműködésért, azért, hogy a bíróságok szakmai és igazgatási csúcsvezetői, illetve az igazgatás ellenőrzésére hivatott testület, továbbá a kormányzat képviselője és a MABIE vezetői egy asztalnál ülve vitassák meg a bíróságokat érintő aktuális  problémákat és rendezzék a vitás kérdéseket.

Novemberre elérkezett az idő ennek megvalósítására, amely jól látszott abból, hogy a MABIE meghívására kora ősszel azonnal igent mondott dr. Darák Péter, a Kúria elnöke és dr. Varga Judit igazságügyi miniszter. Elfogadta a meghívást az Országos Bírói Tanács (OBT) és az Országos Bírósági Hivatal (OBH) is, így az OV – idei harmadik – ülésén részt vett dr. Vasvári Csaba, a Tanács elnökhelyettese, illetve dr. Répássy Árpád és dr. Vajas Sándor, az OBH két elnökhelyettese.

Az igazságügyi miniszter asszony előbb az egyesület vezetőivel szűk körben folytatott beszélgetést, amelyen az egyesület elnöke, alelnöke és főtitkára rövid történeti áttekintést követően bemutatta az egyesületet és beszámolt az elmúlt egy év eseményeiről. Az igazságügyi miniszter asszony hangsúlyozta, hogy a stratégiai partnerségi megállapodást rögzítő szerződést magára nézve is kötelezőnek tartja, ennek keretein belül kész az együttműködésre, majd vázolta az ezzel kapcsolatos elképzeléseit. A MABIE biztosította a miniszter asszonyt, hogy az érdekképviseleti célokkal összhangban az IM munkájához szakmai segítséget nyújt. Ezzel összefüggésben egyetértés volt a kölcsönös tájékoztatás és a személyes kapcsolatok fontosságáról. A MABIE vezetői üdvözölték azt, hogy dr. Varga Judit igazságügyi miniszter asszony a megbeszélésen is hangsúlyozta igényét a bírósági szervezeten belüli béke megteremtésére. A MABIE vezetői pedig annak a reményüknek adtak hangot, hogy az OBH új vezetője is partner lesz és érdekelt a jelenlegi viszony megváltozásában.

Az ezt követően megkezdett választmányi ülésen a miniszter asszony a meghívott vendégek és az OV tagok előtt – bemutatkozását követően – ismertette a bírói illetményemelés főbb elemeit és tervezett ütemezését, majd az OV tagok kérdéseire válaszolt. Az igazságügyi miniszter asszony az OV tagjai előtt is üdvözölte és a jövőre nézve szükségesnek ítélte a bírósági szervezetet alkotó szakmai, igazgatási és érdekképviseleti szervek együttműködését és szoros kapcsolatát feltételező egységes fellépését.

Távozását követően a fórumon dr. Vízkelety Mariann, az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkára, és dr. Hajas Barnabás  főosztályvezető válaszolt az OV-tagok igazságügyi minisztériumhoz intézett – döntően a napokban beterjesztett ún. salátatörvény rendelkezéseit érintő – kérdéseire. Javaslat hangzott el a bírák részéről a bírói álláspályázatok során adható pontszámokról szóló rendelet módosítására és a jogi szakvizsga bizottság tagjainak kiválasztásával kapcsolatos problémák rendezésére. (A Kúra elnöke, az OBH elnökhelyettesei és a OBT elnökhelyettese által elmondottakkal folytatjuk…..)