MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

 

Dr. Tatár-Kis Péter, a Fővárosi Törvényszék megbízott elnöke 2019. október 25. napján fegyelmi eljárást kezdeményezett dr. Vasvári Csaba bíróval szemben. (http://www.mabie.hu/index.php/1486-tiltakozik-a-biroi-egyesulet

2019. november 21-én azt kiegészítette, majd másnap, 2019. november 22-én a fegyelmi eljárás kezdeményezését visszavonta. Az ekkor közzétett – azóta az internetről már eltávolított – sajtóközlemény szerint (megtalálható  a mellékletben) elhatározását nem a bíró által kezdeményezett  előzetes döntéshozatali eljárásra alapította.

Az érintett bíró írásban kérte a fegyelmi jogkör gyakorlójától az eljárás iratainak nyilvánosságra hozatalát, de a megbízott elnök ennek nem tett eleget és a MABIE sem kapott választ a honlapján ezzel kapcsolatosan feltett kérdésére ( http://www.mabie.hu/index.php/1495-elallt-a-fegyelmi-kezdemenyezesetol-a-torvenyszeki-elnok ).

Most azonban dr. Vasvári Csaba az üggyel kapcsolatos dokumentumokat – azok nyilvánosságra hozatalát kérve – rendelkezésünkre bocsátotta. A MABIE, az ügy jelentőségére tekintettel és a teljes transzparencia biztosítása érdekében a mellékletekben hozzáférhetővé teszi azokat, szükségét érezve, hogy a fegyelmi eljárás kezdeményezésének valódi okát a bírák megismerhessék.

2019.12.17.