MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az utóbbi napok bírósági szervezetet, a bírósági ítéletek végrehajtását érintő megszólalásai, döntései kapcsán a MABIE az igazságszolgáltatás fundamentumaira kíván rámutatni: a római jogból származó alapvetésre, az Alaptörvényre és sarkalatos törvényre, az Alkotmánybíróság által lefektetett elvekre.

Ulpianus: Digesta

Res iudicata pro veritate accipitur. (Ulp. D. 50, 17, 207.) Az ítélt dolgot (jogerős ítéletet) igazságként kell elfogadni.

Alaptörvény
26. cikk

(1) A bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, ítélkezési tevékenységükben nem utasíthatóak.

17/1994 (03.29) AB határozat

Az Alkotmánybíróság állandó és következetes gyakorlata szerint [...] a minden külső efolyástól független bírói ítélkezés feltétel nélküli követelmény és lényegében abszolút alkotmányos védelem alatt áll.

9/1992. (I. 30.) AB határozat

A jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. [...] A jogbiztonság megköveteli, hogy a jogerős határozat - az eldöntött kérdés személyi és tágyi keretei között - irányadóvá váljék mind az eljárásban résztvevőkre, mind a később eljáró bíróságra, illetőleg más hatóságra. Ha a jogerő beálltához előírt feltételek teljesültek, akkor annak hatálya a határozat tartalmi helyességétől függetlenül beáll.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

6. § A bíróság határozata mindenkire kötelező, ideértve azt is, ha a bíróság valamely ügyben hatáskörét vagy ennek hiányát állapítja meg.

Mi történik akkor, ha a fundamentumokat kivesszük? Az épület összeomlik...