MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Frissítve 2022.07.13. A kiegészítés az írás végén olvasható!

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke a lentebb olvasható indítványával megtámadta az Alkotmánybíróság előtt a Bírák Etikai Kódexét, amelyet az Országos Bírói Tanács (továbbiakban OBT) alkotott meg és fogadott el a 16/2022. (III.02.) OBT határozattal, hatályba lépését 2022. július 15. napjában határozva meg. 

Dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke az OBT tagja, de 2021. október 6. napja óta nem vett részt a kódex szövegtervezetének megvitatásában és annak elfogadásában. Távolmaradásának okát így indokolta: "Elnök úr és a Tanács szíves megértését kérve a napirendi pont mai és további tárgyalásán nem veszek részt. Ennek oka az, hogy a Tanács a 2021. szeptember 8-ai ülésén Völner államtitkár úr figyelmeztetése ellenére többségi szavazással úgy döntött, hogy az Etikai Kódex preambulumában mellőzi az utalást arra, hogy a Kódex Magyarország Alaptörvényével összhangban rendelkezik a bírói hatalom gyakorlásának etikai követelményeiről. Az én álláspontom szerint ez a döntés világos szembefordulás az Alaptörvénnyel. Szembefordulás akkor, amikor közéleti vita folyik az Alaptörvény kötelező erejéről, szerepéről és jövőjéről. Az Alaptörvény Magyarország jogrendszerének alapja, a jogszabályokkal együtt kötelező erejű. A bíróságoknak, mint állami szerveknek kötelességük tiszteletben tartani és alkalmazni. Az – egyébként az Alaptörvény által létrehozott – Országos Bírói Tanácsnak, mint állami szervnek ez úgyszintén kötelessége. A döntés mindezekkel a kötelezettségekkel ellentétes, ezért az Etikai Kódex eleve nem felelhet meg az Alaptörvénnyel való összhang követelményének. Erre tekintettel – minthogy az Alaptörvényre tettem esküt – a látszatát is kerülni szeretném annak, hogy az Alaptörvény tekintélyét elkerülhetetlenül gyengítő további vita és döntés részese lennék. " (Kiemelés az OBT 2021. október 6.-i jegyzőkönyvének 30. oldal utolsó bekezdéséből)

A Bírák Etikai Kódexének 2022. március 2-án elfogadott szövege és a Kúria elnökének indítványa a mellékletben található.

 (Az ügy kiszignálásával kapcsolatosan itt korábban helytelen információ szerepelt, ezért elnézést kérünk)

Frissítve 2022. 07.13.: amicus curiae-t nyújtott be 4 civil szervezet, kérve, hogy az Alkotmánybíróság utasítsa el a Kúria elnökének beadványát. Az amicus curiae-újabb mellékletként töltöttük fel.