MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A BJE ide kattintva olvasható.

2017. október 9-én a Kúria Büntető Kollégiuma, mint Büntető Jogegységi Tanács, a Kúria elnökének vezetésével eljárva jogegységi határozatot hozott és hatályon kívül helyezte a Kúria 2/2016. BJE számú jogegységi határozatát.

A jogegységi eljárást a Kúria Büntető Kollégiumának vezetője indítványozta, az indítványra a legfőbb ügyész írásbeli nyilatkozatot tett.

Korábban a Kúria 2/2016. BJE számú jogegységi határozatát az Alkotmánybíróság 19/2017. (VII.18.) AB határozatával 2017. október 31. napjával – alaptörvény-ellenesség címén – megsemmisítette. A megsemmisített jogegységi határozat tárgya a tizenkettedik életévet be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak büntető törvényi tényállásának értelmezése volt.

A Büntető Jogegységi Tanács a hatályon kívül helyezéssel egyidejűleg utalt arra, hogy indokolt az érintett büntetőtörvényi rendelkezés újraszabályozása, jelen helyzetben pedig az adott kérdésben az alkotmánybírósági határozat szerinti jogértelmezés követendő.

A Kúria Büntető Jogegységi Tanácsa a jogegységi határozatot a Magyar Közlönyben, a központi honlapon és a Kúria honlapján közzéteszi.