Hetvenhárom törvény változik a jövő januárban életbe lépő új polgári perrendtartási törvény nyomán, a módosításokat 112 igen, 28 nem szavazattal, 27 tartózkodás mellett fogadta el az Országgyűlés

Módosulnak a többi között az illetékekről, a közjegyzőkről, a csődeljárásról, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról, a bírósági végrehajtásról, a nemzetbiztonsági szolgálatokról, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, az egészségügyről, a fogyasztóvédelemről, a cégeljárásról, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokról, a gyógyszerforgalmazásról, a villamos energiáról, a földgázellátásról, a fizetési meghatalmazási eljárásról, a távoltartásról, a hagyatéki eljárásról, a bíróságok igazgatásáról, a bírák jogállásáról, a civil szervezetek nyilvántartásáról, a Magyar Nemzeti Bankról, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló jogszabályok is.

Az Országgyűlés által elfogadott törvényjavaslat itt olvasható el.