A Szolnoki Törvényszék 2017. november 6-án, 9-én és 16-án tartja az első, összesen három napra kitűzött tárgyalást az ún. Kun-Mediátor ügyben. Az első tárgyalási napon, 2017. november 6-án a bíróság tervei szerint az ügy vádiratát ismertetik, valamint a vádlottat és két tanút hallgatnak ki.
 
A bíróságnak az ügy jelenlegi állása szerint a vádlott kihallgatása mellett több mint 200 tanút kell kihallgatnia és közel 600 tanú nyomozati vallomását kell felolvasnia ügyészi indítványra. Az ügyész, a vádlott és védője azonban az eljárás során további tanúk kihallgatását, illetve további tanúvallomások felolvasását indítványozhatják és a bíróság, amennyiben ezt indokoltnak látja, hivatalból is dönthet további tanúk kihallgatásáról, illetőleg további tanúvallomások felolvasásáról.
 
Az elsőfokú ítéletet - a bíróság tervei szerint -  havi 4, estenként 5 tárgyalási nap megtartása mellett, leghamarabb 2018 őszén hozza meg.
 
Amennyiben a vádlottat bűnösnek találja a bíróság, a hatályos jogszabályok szerint vele szemben legfeljebb 15 évi szabadságvesztés büntetés szabható ki.
 
Valamennyi sértett vonatkozásában fennáll a lehetősége annak, hogy a bíróságnak a jövőben esetlegesen tanúként kell majd kihallgatnia őket. A még ki nem hallgatott tanúk pedig kihallgatásukig a perjogi szabályok szerint nem lehetnek jelen sem a vádlott, sem más tanúk kihallgatásán. Az ügy sértettjei tehát kizárólag akkor jelenhetnek meg a tárgyaláson, amikorra idézést kapnak. A sértettek jogi képviselői azonban mindvégig jelen lehetnek a tárgyalásokon. 
 
Mint ismeretes a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 2017. június 9-én 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, 2 rendbeli sikkasztás és számvitel rendje megsértésének bűntette miatt emelt vádat a vádlottal szemben, aki a vádirat szerint a budapesti székhelyű Kun-Mediátor Kft. önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselőjeként az ügyfeleit tévedésbe ejtve a cég 15 éves működése alatt összesen 12 milliárd forintot meghaladó kárt okozott. 
 
A vádirat szerint a Karcagon sokak által ismert és köztiszteletben álló vádlott a társaság nevében 1999 nyarától egészen 2015 tavaszáig pénzügyi befektetési lehetőséget kínált és a cég nevében havi rendszerességgel kötött szerződéseket, melyek alapján az ügyfelek pénzt utaltak, illetőleg adtak át neki, ő pedig a cég nevében vállalta, hogy azt havi 1-1.75 %-os hozamot garantálva pénzintézeteknél köti majd le. A vádirat szerint azonban megtévesztette ügyfeleit, a cég ugyanis nem rendelkezett engedéllyel a pénzügyi szolgáltatói tevékenység folytatására. A vádlott valótlanul állította, hogy az ügyfelek által befektetni kívánt pénzösszegek tekintetében az Országos Betétbiztosítási Alap 30 millió forint garanciát biztosít, és a vádlottnak már a pénzösszegek átvételekor sem volt reális lehetősége az ígért hozam kifizetésére. A befektetés céljából átvett pénzösszegeket nem is helyezte el pénzintézeteknél, hanem azokat részben a saját és családtagjai életvitelének költségeire, részben a sértettek részére történő kifizetések fedezésére fordította. Végül 2015. április 14-én a Kun-Mediátor Kft. az ország több pontján működő irodáit bezárta, és az ügyfelek a befektetési céllal átadott pénzüket a továbbiakban nem tudták felvenni. Kárukat sem a felszámolás alá kerülő társaság vagyona, sem a vádlottól lefoglalt vagyon nem fedezi. 
 
Az ügyben első fokon eljáró Szolnoki Törvényszék a vádemelést követően azonnal megkezdte az 1700 oldalas vádirat és a mintegy 60.000 oldalas nyomozati anyag feldolgozását, és a bírósági eljárás megalapozott és minél időszerűbb lefolytatása érdekében 2017. július 26-án előkészítő ülést tartott. Ezen az ügy különös bonyolultságára figyelemmel a bizonyítás keretének, terjedelmének és a bizonyítás felvétele sorrendjének meghatározása érdekében az ügyészt, a vádlottat és a védőt meghallgatta és kitűzte az első tárgyalás időpontját, amire egy hét múlva kerül sor. 
 
A sajtótájékoztatóról készült tudósítás itt tekinthető meg.
 
 
Szolnok, 2017. október 30. 
 
Szolnoki Törvényszék Sajtóosztály