MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A következő ülés tervezett időpontja és napirendje november 14.

  1. Tájékoztató a Bíróságok fejezet 2017. évi költségvetés felhasználásáról és a 2018. évi elfogadott költségvetéséről;
  2. Tájékoztató az új Pp. hatálybalépése folytán szükséges belső képzések állásáról;
  3. Tájékoztató az új Kp. hatálybalépése folytán szükséges belső képzések állásáról;
  4. Tájékoztató az elektronikus kapcsolattartás megvalósításának jelenlegi állásáról a Be. kapcsán;
  5. Tájékoztató a bírák és igazságügyi alkalmazottak 2016. évi írásbeli figyelmeztetéseiről, fegyelmi ügyeiről valamint a bírák ellen indult szabálysértési és büntetőeljárásokról;
  6. Előterjesztés a bírói álláspályázatok elbírálásának részletes szabályairól és a pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokról szóló a 7/2011. (III.4.) KIM rendelet értelmezéséről és gyakorlatban történő alkalmazásáról szóló 9/2017. (II.13.) OBT határozattal és az 50/2015. (VI.9.) OBT határozattal módosított 1/2012. (X.15.) OBT ajánlás módosításáról;
  7. Előterjesztés az OBH utasításoknak, illetve az OBH elnöki ajánlásoknak az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény változása miatti módosításáról;
  8. Előterjesztés a bírósági végrehajtói fegyelmi bíróságok tagjainak megválasztásáról;

9.Előterjesztés az Országos Bírói Tanács részére dr. Rácz Adrienn, a Kecskeméti Járásbíróság bírájának „Miniszteri emléktárgy” adományozásához való utólagos hozzájárulás tárgyában;

  1. Egyebek