MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A november 21-i bizottsági ülésen Handó Tünde, az OBH elnöke és Darák Péter, a Kúria elnöke a Bszi.-ben meghatározott beszámolási kötelezettségének tesz eleget, emellett a napirenden szerepel a legfőbb ügyész beszámolója is. Az OBH elnökének a beszámolója ide kattintva, míg a Kúria elnökének a beszámolója ide kattintva olvasható el.

http://biztonsagpiac.hu/wp-content/uploads/2016/07/Darak-Hando-birosagok-napja.jpg

  Az ülés napirendi javaslata:

1.  
a) A Kúria elnökének országgyűlési beszámolója a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében (B/16325. szám)
  (Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)
  (Beszámolót tárgyaló bizottság)
 
b) A Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati normakontroll körében benyújtott országgyűlési beszámolója elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/... szám)
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése alapján)

 

2.  
a) Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló (B/17351. szám)
  (Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)
  (Beszámolót tárgyaló bizottság)
 
b) Az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/... szám)
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése alapján)

 

3.  
a) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója (B/17673. szám)
  (Beszámoló megvitatása a HHSZ 83. § (1) bekezdése alapján)
  (Beszámolót tárgyaló bizottság)
 
b) Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója elfogadásáról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/... szám)
(Döntés bizottsági önálló indítvány benyújtásáról a HHSZ 84. § (2) bekezdése alapján)

 

13.00 órától :
4.  
Balog Zoltán, emberi erőforrások miniszterének éves meghallgatása [1]
(Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 41. §-a alapján)

 

5.  
A tizenkettedik életévüket be nem töltött gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszakkal szembeni fokozottabb büntetőjogi védelemről szóló törvényjavaslat (T/18275. szám)
(Dr. Selmeczi Gabriella, Dr. Répássy Róbert, Horváth László (Fidesz) képviselők önálló indítványa)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

 

6.  
A közigazgatási szabályszegések szankcióinak átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog reformjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló törvényjavaslat (T/18298. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

 

7.  
A váltójogi szabályokról szóló törvényjavaslat (T/18310. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

 

8.  
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18316. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

 

9.  
A közigazgatási bürokráciacsökkentéssel és az egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló törvényjavaslat (T/18320. szám)
(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)
(Kijelölt bizottság)

 

10.  
Az Európa Tanács nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Egyezménye kötelező hatályának elismeréséhez és kihirdetéséhez szükséges intézkedések megtételéről szóló határozati javaslat (H/17954. szám)
(Dr. Tóth Bertalan, Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) képviselők önálló indítványa)
(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

 

11.  
Egyebek


 

 

[1] Amennyiben a 3. napirendi pont tárgyalása 13:00 óra előtt véget ér - a miniszteri meghallgatás kezdetéig -, a bizottság a részletes vitákat folytatja le.