MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az Országos Bírósági Hivatal elnöke 2017. november 21-én számolt be a bírósági szervezet 2016. évi működéséről az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága előtt. A beszámolót a bizottság elfogadta.
 
Dr. Handó Tünde egyebek mellett elmondta, hogy miközben a Kúria az ítélkezés tartalmáért felelős, addig az OBH a központi igazgatásért. Ez jelentős feladat, hiszen évente 1,5 millió ügy érkezik a bíróságokra, ez több millió ügyfelet jelent, őket 11 ezer dolgozó fogadja 185 épületben. Elmondta: a bírósági szervezet stratégiai céljai 2012. óta változatlanok. Azok mentén számos eredményt tudhatnak magukénak a bíróságok, s a szervezet előtt álló kihívásokra is e célok figyelembe vételével adhatók adekvát válaszok.
 
Az ítélkezés időszerűségi mutatói közül kiemelte, hogy a bíróságok 2016-ban is több ügyet fejeztek be, mint amennyi érkezett, a 2015. év végi adathoz képest így csaknem 10%-kal csökkent a folyamatban lévő ügyek száma. A peres eljárások gyorsaságát mutatja, hogy 88%-uk egy éven belül befejeződik. Az ítélkezés minőségére jellemző, hogy a civilisztikai ügyekben, járásbírósági szinten az ítéletek mintegy 92%-a első fokon jogerőre emelkedik. A fellebbezett ügyeknek pedig mindössze 8,6%-a az, ahol a törvényszék hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét. Az Európai Bizottság Igazságügyi eredménytáblája szerint továbbra is Európa élvonalába tartozik a hazai ítélkezés hatékonysága. A közigazgatási perek intézése Magyarországon a 2. leggyorsabb, az ügyhátralék pedig közigazgatási ügyszakban a 2., az összes civilisztikai ügyszak tekintetében pedig a 3. legkisebb a 28 uniós tagállam közül.
 
Az OBH elnöke részletesen, számadatokkal alátámasztva beszámolt az emberi erőforrás-gazdálkodás kapcsán a bírói pályázatok, valamint a bírósági vezetői pályázatok elbírálásának folyamatáról. Szólt a bírósági életpályáról, a bírói és az igazságügyi alkalmazotti illetmények rendezésének folyamatáról. 12 év után, 2016-tól kezdődően háromszor 5%-kal emelkedik a bírói alapilletmény. 20 év után, 2017-ben pedig az igazságügyi alkalmazottak esetében is jelentős bérnövekedés történt: a 8287 igazságügyi alkalmazott 97 százaléka juthatott átlagban 30%-os illetményemeléshez. Említést tett a jelentősebb bírósági épületfejlesztésekről, informatikai beruházásokról, ismertette a „Digitális bíróság” megvalósítását célzó fejlesztéseket. 
 
Dr. Handó Tünde beszélt arról is, hogy 2016-ban az eljárási törvények kodifikációja eredményeként új, korszerű perjogi szabályozás jött létre. A bírósági szervezet előtt álló egyik legnagyobb kihívás a 2018. január 1-jével hatályba lépő új polgári, valamint közigazgatási perrendtartás, illetve a 2018. július 1-jén hatályba lépő új büntetőeljárási kódex alkalmazására való felkészülés.
 
Az OBH elnökének 2016. évi beszámolója itt megtekinthető. [birosag.hu]