MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A Székesfehérvári Törvényszék bírói kara, valamint az ügyszakba beosztott titkárok és fogalmazók folyamatosan készülnek az új Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 2018. január 1-i hatályba lépésével bekövetkező változásokra. 2017. november 23-ától heti rendszerességgel, a törvényszék kollégiumvezető-helyettese, dr. Zsitva Ágnes által vezetett kiscsoportos szakmai értekezletek keretében vitatják meg a kollégák az új jogszabály alkalmazásával kapcsolatos, várhatóan felmerülő gyakorlati problémákat, valamint mélyítik el ismereteiket.

http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu/sites/default/files/news/img_7094.jpgZsitva Ágnes

A korábbi, az új Pp. rendelkezéseiről tartott előadássorozatot követően a szakmai értekezletek lehetőséget adnak arra, hogy kötetlenebb, közvetlenebb, gyakorlatiasabb formában dolgozzák fel a résztvevők az egyes témaköröket, lehetővé téve, hogy 2018. január 1-től az új jogszabály alapján a bíróság már alapos, biztos szaktudással intézze az ügyeket.