MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Tegnap sajtótájékoztatót tartott a Zalaegerszegi Törvényszék, amelyen a 2018-as évre vonatkozó eljárásjogi változások ismertetése mellett az Országos Bírósági Hivatal Mailáth-pályázatán első helyezést elért dr. Tahin Szabolcs bíró pályaművét is megismerhették a sajtó képviselői.

A sajtótájékoztatón dr. Csanádi Lajos, a törvényszék elnökhelyettesének bevezetőjét követően dr. Beznicza Árpád,civilisztikai kollégiumvezető vázolta fel az idei évtől indult elsőfokú perekben már alkalmazandó főbb polgári eljárási szabályokat. A jogszabály célja, az ezt szolgáló rendelkezések, a kötelező jogi képviselet, a keresetlevéllel kapcsolatos előírások,  a tárgyalás szerkezete, az egyes bizonyítási kérdések taglalása mellett kitért a tárgyalótermi kép- és hangfelvétel készítésének előírásaira is. Ezt követően Tóth Györgyné dr. civilisztikai kollégiumvezető-helyettes többek között a jogorvoslatok és különleges perek tárgykörét járta körül, kiemelve az állampolgárokat közvetlenül érintő elemeket és az elektronikus ügyintézés lehetőségeit.

A polgári perrendtartás (Pp.) újdonságait követően dr. Mihályi Mónika, a Zalaegerszegi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke a közigazgatási perrendtartás (Kp.) kapcsán a 2018. január 1. napjával életbe lépett fontosabb változásokat foglalta össze, részletesen ismertetve azt is, hogy miként változott meg ez évtől a közigazgatási ügyek tekintetében az illetékesség.

A  2018. július 1. napjával  hatályba lépő büntetőeljárástól szóló törvényről dr. Németh Mária, a törvényszék büntető kollégiumának vezetője beszélt röviden.

A sajtótájékoztató zárásaként a dr. Tahin Szabolcs, zalaegerszegi járásbíró foglalta össze az Országos Bírsági Hivatal által, a gróf Székhelyi Mailáth György országbíró emlékére hirdetett tudományos pályázaton első helyezést elért pályaművét, amely a polgári jogi szekció bírósági tagozatában  bizonyult a legjobbnak.  „A közérthetőség érvényesülése a bírósági határozatokban és a bírósági tárgyaláson” című dolgozatában a leírtakat több hazai és külföldi joggyakorlati példával szemléltette, amelyek közül néhányat a sajtótájékoztató  keretében is megismerhettek a jelenlévők.

A sajtótájékoztató a sajtó kérdéseinek megválaszolásával és a helyi televízió által a résztvevőkkel készített interjúkkal zárult.