MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Jelenlegi összetételében az utolsó - ünnepélyes - ülését tartotta az Országos Bírói Tanács (OBT) 2018. január 8-án, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) épületében. 

Az ülést dr. Major Zsolt, a testület soros elnöke nyitotta meg, aki beszélt az OBT elmúlt hat évi tevékenységéről, külön is kiemelve az Etikai Kódex megalkotását, valamint a bírói pályázati rangsor kialakítása során adható pontszámokkal kapcsolatos miniszteri rendelet értelmezéséről és gyakorlati alkalmazásáról kiadott ajánlást. 
 
Dr. Handó Tünde, az OBH elnöke elmondta, az OBT megalakulásától kezdve a bírói függetlenség védelmezése mellett elsődleges kötelességének tekinti, hogy segítse az OBH munkáját a hatékony és időszerű igazságszolgáltatás biztosítása érdekében. Tagjai egyéni érdekeiket háttérbe szorítva a bírósági szervezet egészének javára, törvényben rögzített kötelességeiken túl munkálkodtak valamennyi bírósági dolgozó érdekében.
 
Az OBT utolsó ülésén egyes OBH utasítások, valamint ajánlások új eljárási kódexek miatti módosításáról is döntött.