MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A tanácsülési napirendek tanácsonként csoportosítva az alábbiakban olvashatók:

− a Fővárosi Törvényszék 29.Szef.81/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végzés kézbesítésének elmulasztása) (IV/749/2017.)

− a Kúria Pfv.IV.21.425/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tájékoztatás személyes adatok kezeléséről) (IV/1154/2017.)

− a Fővárosi Ítélőtábla 14.Bf.157/2016/19. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (külföldi fogva tartás beszámítása) (IV/1338/2017.)

− a Debreceni Törvényszék 18.Bpkf.87/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás) (IV/1452/2017.)

− a Kúria Mfv.I.10.397/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felülvizsgálati kérelem keretei) (IV/1538/2017.)

− a Fővárosi Törvényszék 27.Bpkf.13.153/2016/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (rágalmazás vétsége) (IV/1010/2017.)

− a Pesti Központi Kerületi Bíróság 22.Bpk.31.158/2015/3. számú végzése és a Fővárosi Törvényszék 27.Bpkf.11.103/2015/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (becsületsértés) (IV/119/2016.)

− a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 61/A. §-a és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek személyi állományának kártalanításáról szóló 457/2016. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (BUDA-CASH károsultak kárrendezése) (IV/1422/2017.)

− a Budapest Környéki Törvényszék 3.Bf.1205/2015/8. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (okirati bizonyíték figyelembevételének hiánya) (IV/1281/2016.)

− a Szegedi Törvényszék 5.Bnyf.264/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (zár alá vétel) (IV/1226/2017.)

− a Kúria Kfv.I.35.586/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/1820/2017.)

− a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 25.K.30.643/2015/10. számú ítélete és a Kúria Kfv.V.35819/2015/11. számú ítélete ellen előterjesztett alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/260/2017.)

− a Kúria Pfv.IV.20.679/2016/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (közérdekű adat kiadása) (IV/1926/2016.)

− a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 606/B. § (1) bekezdés c) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (bíró kizárása a büntetőügy további elintézéséből) (III/1989/2017.)

− a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (1) bekezdése elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (hallgatói jogviszony megszüntetése) (III/2074/2017.)

− a Kúria Pfv.IV.20.750/2016/8. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (rendőr képmásának nyilvánossága) (IV/2057/2016.)

 

− az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 14. § (10) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (háziorvos rezsitámogatása) (IV/339/2017.)

− a Kúria Gfv.VII.30.201/2015/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (felszámolási eljárás vagyonértékesítési szabályai, stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet) (IV/344/2016.)

− a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.32.052/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ügyféli jogállás, perindítási jogosultság igazolása) (IV/355/2016.)

− a Kaposvári Törvényszék 2.Mpkf.22.037/2016/2. számú végzése és a Kúria 4/2003. PJE határozata elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (igazolási kérelem) (IV/1008/2017.)

− a Kúria Mfv.I.10.560/2015/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kormánytisztviselő indokolás nélküli felmentése) (IV/1904/2016.)

− a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 5.G.40.717/2012/84. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.167/2016/5-III. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan vételére kötelezés) (IV/2111/2016.)

− a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégiuma 5.G.40.717/2012/84. számú ítélete és a Fővárosi Ítélőtábla 13.Gf.40.167/2016/5-III. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ingatlan vételére kötelezés) (IV/571/2017.)

− a Szolnoki Törvényszék 4.Pf.21.367/2016/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (végrehajtás megszüntetése, szerződés érvénytelensége) (IV/1421/2017.)