MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A kollégium a törvényszékek közigazgatási és munkaügyi ügyszakában eljáró bíráinak, valamint a külön törvényben meghatározott közigazgatási és munkaügyi bíróságok bí-ráinak speciális szakmai testülete. Az újonnan megalakult kollégium 29 fővel jött létre.

Némethné Szent-Gály Edit, a Veszprémi Törvényszék elnöke köszöntőjében kiemelte, a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény 2018. január elsejei hatálybalépése érintette a regionális kollégiumok működését. A testületek száma az eddigi hatról nyolcra nőtt úgy, hogy kettő kollégium megszűnt, és négy új, köztük a Közép-dunántúli Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium jött létre. Hozzátette, a törvény értelmében a kollégium illetékességi területéhez Zala, Fejér és Veszprém megye tartozik. Megjegyezte, a regionális kollégiumi rendszer az ítélkezés egységesítésében is fontos szerepet játszik.

Solymos Dóra, a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság elnöke, a regionális kollégium megbízott vezetője elmondta, a kollégiumok ötéves működése bizonyította, hogy ez a testületi forma hozzájárult az ítélkezés szakmai színvonalának emelkedéséhez. Emlékeztetett, európai uniós összehasonlításban is kimagasló a közigazgatási és munkaügyi bíróságok teljesítménye hazánkban, egy közelmúltban készült felmérés szerint az egyik legalacsonyabb az ügyhátralék ezen a területen, és a közigazgatási perek az egyik legrövidebb idő alatt Magyarországon érnek véget.