MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Németh Mária
Az év elejétől jelentősen megváltozott a bíróságok élete. Mint arról már több részletben beszámoltunk, alapvetően megújult a polgári perrendtartás.

A módosítások a büntetőeljárásokat is érintik, a területet szabályozó új kódex ez év július elsején lép hatályba.

– Ez szintén jelentős változásokat fog hozni, mert teljesen új büntetőeljárási törvényünk lesz – fogalmazott dr. Németh Mária, a Zalaegerszegi Törvényszék büntetőkollégiumának vezetője a nemrég megtartott tájékoztatón.

– A változások ugyanúgy, mint a polgári perrendtartás előírásai esetében az időszerűséget és a hatékonyságot szolgálják elsősorban. Amit kiemelnék, hogy eddig is volt a tárgyalást megelőzően előkészítő ülés.

A büntető kollégium vezetője szólt arról is, hogy az eljárás gyorsítását, egyszerűsítését szolgálja, hogy a tanúk meghallgatásában szélesebb körben lesznek alkalmazhatóak a telekommunikációs eszközök is, vagyis a távmeghallgatás, amivel időt, pénzt lehet megtakarítani az eljárásban. Emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy január 1-jétől megjelent az elektronikus ügyintézés a büntetőeljárásokban is.

Dr. Németh Mária végezetül beszámolt a tájékoztatón arról is, hogy a 12., illetve 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak január 1-jétől az eddigiekhez képest súlyosabban büntetendő, hogyha egyéb minősítő körülmények is fennállnak.

Ez azt jelenti, hogy 5-től 15 évig, illetve 5-től 20 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki az elkövetőre abban az esetben, ha konkrét erőszak is megvalósul, vagy ha többen követik el azonos alkalommal, illetőleg, ha hozzátartozója vagy egyéb, bármily módon a nevelése, felügyelete, hatalma alatt álló személy sérelmére követi el a tettes.

Ez azonban csak nagyon szűk körben volt kötelező, míg az új kódex hatálybalépését követően minden ügyben meg kell majd tartani. Ennek egyik következménye lehet, hogy azokban az ügyekben, ahol beismerő vallomást tett a vádlott, nem kell a teljes tárgyalási szakaszt lefolytatni.

Nem kell megidézni a tanúkat, a szakértőket, hanem szinte már ezen az előkészítő ülésen meghozható az érdemi határozat. Ez az, ami elsősorban segíti az ügyek gyorsabb befejezését, egyben lehetőséget teremtve arra is, hogy több idő maradjon az olyan ügyekre, ahol részletes, alapos bizonyításra van szükség – emelte ki.

Arról is beszélt, hogy átalakul a társas bíráskodás. A fiatalkorúak elleni, valamint a katonai büntetőeljárásokban kötelező lesz az ülnök részvétele. Az előbbire vonatkozó előírás, hogy kizárólag gyermekkel foglalkozó szakemberek lehetnek ülnökök a fiatalkorúak ügyében. Kibővül a társas bíráskodás köre, ezután a törvényszéken tárgyalt gazdasági ügyekben kötelező tanácsban eljárni kettő büntető és egy civilisztikai ügyeket tárgyaló hivatásos bíróval.

Változott a felülvizsgálat menete is, ezután csak a benyújtott fellebbezés által megjelöltekre vonatkozóan kell ezt lefolytatni, s nem szükséges teljeskörűen az elsőfokú eljárást felülvizsgálni, mint eddig. Emellett bővült a jogosultság a másodfokú eljárásban, és sokkal szélesebb körben folytatható le további bizonyítás.