MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Március 6-án az 1. és a 3. tanács ülésezik.

‒ a Kúria Bfv.II.1727/2016/7. számú végzése, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 373. § és a 424. § (1) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóbevételt csökkentő adócsalás) (IV/1301/2017.)

‒ a Kúria Kfv.V.35.597/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/1769/2017.)

‒ a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 40.Kpk.45.241/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóhatóság végzésével szembeni bírósági felülvizsgálat) (IV/1540/2017.)

‒ a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 3. §-a, valamint a Budapest Környéki Törvényszék 7.Bpk.4/2017/2. számú végzése és a Fővárosi Ítélőtábla 2.Beüf.10.243/2017/3. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (összbüntetésbe foglalás) (IV/1526/2017.)

‒ a Kúria Bfv.III.190/2017/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (büntetőügy) (IV/1536/2017.)

‒ a Fővárosi Ítélőtábla 4.Bf.232/2016/64. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (sértetti fellépés) (IV/1637/2017.)

‒ a Gyöngyösi Járásbíróság 3.P.20.143/2016/16. számú végzése és az Egri Törvényszék 1.Pkf.50.104/2017/2. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (tisztességes eljárás) (IV/1564/2017.)

‒ a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 3/A. § (2) bekezdés b) pontja elleni bírói kezdeményezés vizsgálata (mentesítés, várakozási idő) (III/2210/2017.)

‒ a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 3.K.32.053/2015/5. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (perindítási jog, kisebbségi tulajdonos) (IV/247/2016.)

‒ a Kúria Pfv.III.21.315/2016/6. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (kártérítés) (IV/1456/2017.)

‒ a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 13.K.27.108/2017/4. számú ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (adóügy) (IV/1849/2017.)

‒ a Kúria Kfv.III.37.641/2016/4. számú ítélete, és a mező és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 69. § (4) bekezdése elleni alkotmányjogi panasz vizsgálata (földforgalmi ügy) (IV/633/2017.)

‒ a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 225. § (6) bekezdés és a Fővárosi Törvényszék 73.Pf.638.294/2016/4. számú kiegészítő ítélete elleni alkotmányjogi panasz befogadhatóságának vizsgálata (ítélet kiegészítése hivatalból) (IV/1136/2017.)