MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

2018. január 1-jén lépett hatályba az új Polgári perrendtartás (Pp.). Az Országos Bírósági Hivatal az új Pp. hatálya alá tartozó keresetlevelek érkezését és a keresetlevéllel induló peres ügyek befejezését figyelemmel kíséri.
 
A bíróságok által szolgáltatott adatok szerint 2018. január 1. és 31. között országosan összesen 4833 polgári és gazdasági peres ügy érkezett. Az új Pp. szerint a bíróságnak a részletes formai és tartalmi előírásoknak meg nem felelő keresetlevelet vissza kell utasítania, azzal, hogy a visszautasított keresetlevél a törvényben szabályozott módon ismételten benyújtható. Az érkezett 4833 peres ügyből 2018. január 31. napjáig 100 fejeződött be a keresetlevél visszautasításával.
 
Az érkezett ügyek feldolgozása folyamatos a bíróságokon, amelyek 2017-ben minden tekintetben felkészültek az új perrend alkalmazására és kihívásaira.