MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Napirendi javaslat az OBT 2018. március 7-i ülésére

1./ Előterjesztés a szolgálati bíróság 2017. évi ügyforgalmáról, valamint ítélkezési gyakorlatáról szól tájékoztató elfogadásáról

2./ Előterjesztés az OBT egyes határozatainak és ajánlásainak hatályon kívül helyezéséről

3./ Előterjesztés az Országos Bírói Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatról

4./ Döntés a 22/2018.(II.22.) OBT határozattal létrehozott szakbizottság munkatervéről

5./ Tanácskozás az Országos Bírói Tanács összbírói értekezleteken történő részvételéről

6./ Előterjesztés bíró lemondási ideje tartamának meghatározása és munkavégzési kötelezettség alóli mentesítése tárgyában