MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az ügy tárgya a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 225. § (6) bekezdés és a Fővárosi Törvényszék 73.Pf.638.294/2016/4. számú kiegészítő ítélete elleni alkotmányjogi panasz.