MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Az elsőfokú bíróságokon a két éven, törvényszéki másodfokon az egy éven, ítélőtáblákon a hat hónapon túl folyamatban lévő ügyek száma 2016. végére a 2010-es érték 60%-ára csökkent. 2017-ben ez a tendencia folytatódott, s az ügyhátralék a 2010-es érték 57,8%-ára mérséklődött.

A két éven túl folyamatban lévő peres ügyek száma mind a civilisztikai, mind a büntető ügyszakban folyamatosan csökken.
A két éven túli elsőfokú civilisztikai peres ügyhátralék a 2010. évi 8200 ügyről 2017 végére 5600 alá, azaz a kétharmadára mérséklődött.
2010-ben még több mint 5000 két éven túli elsőfokú büntető peres ügy volt folyamatban, 2017-ben ennek csupán 43%-a, vagyis kevesebb mint 2400.
(birosag.hu)