MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

A belgrádi Felső Bíróság legutóbbi általános ülésén a jelenlevők egyhangúlag állapították meg, hogy a javasolt alkotmánymódosítások komoly mértékben megingathatják a bíróságok függetlenségét, ami egyúttal a polgárok jogait is közvetlenül veszélyeztetheti.

Amennyiben ezek a módosítások elfogadásra kerülnek, kérdésessé válik a normális hatalommegosztás és a joguralom.

Eszerint a jövőben a Bírósági Tanácsok hatáskörébe tartozna a bírák és a bírósági elnökök megvalásztása és felmentése.

Miután a Bírósági Tanácsok tagjainak felét a parlament választaná, ez az intézmény lényegesen befolyásolná a tanácsok döntéshozatalát. Ily módon a törvényhozó hatalom jelentős mértékben erősödne a bírói hatalom kárára, figyelmeztet a Felső Bíróság.

A bírói függetlenség garanciájának csökkenéséről tanúskodik az a tény is, miszerint az alkotmánymódosítási javaslatokból kimaradt az a rendelet, amelynek értelmében tilos bármilyen nyomásgyakorlás a bíróra.

Mi több, olyan rendelet került be, miszerint az igazságügyi miniszter fegyelmi eljárást indíthat a bírák és a bíróságok elnökei ellen, valamint követelheti a menesztésüket, ami a végrehajtó hatalom durva beleavatkozása a bírói hatalomba.

Az alkotmánymódosítási javaslatokban ezekhez hasonló számos egyéb rendellenesség is található.

Mindezek azt mutatják, amit ugyan eddig is tudtunk: hogy a bíróságok nem függetlenek, csakhogy ezentúl legális, törvényes lesz a politika hatása a bírósági ítéletekre.

(dehir.info)