MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Napirendi javaslat az OBT 2018. március 13-i ülésére

1. Előterjesztés az Országos Bírói Tanács részére bíráknak és igazságügyi alkalmazottaknak augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe alkalmából adományozható 2018. évi állami kitüntetésekre, a Juhász Andor-díjra, „A Magyar Igazságszolgáltatásért – Pro Iustitia Hungarorum” plakett adományozására, a címadományozásra vonatkozó kezdeményezések, a Bírósági Szolgálatért Oklevél, valamint „A 15 éves Kiváló Bírói Szolgálatért Oklevél+ adományozása tárgyában.

2. Előterjesztés az Országos Bírói Tanács részére bírói állásra benyújtott pályázatok elbírálása során egyetértési jog gyakorlás tárgyában.

3. Előterjesztés az Országos Bírói Tanács 2012. március 15. és 2018. január 30. között hozott határozatainak, szabályzatainak és ajánlásainak felülvizsgálatára létrehozott szakbizottság munkaterve tárgyában.