MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Hét hónapja nyitotta meg ügyfélcentrumát a Zalaegerszegi Törvényszék, és az ügyfélszolgálati iroda kihasználtságára – nem lehet panasz.A számok magukért beszélnek: háromszáznál is több iratbetekintés, háromezernél is több betérő ügyfél, azaz, tényleg jó ötlet volt létrehozni ezt az irodát, hiszen keresik szolgáltatásait a Zala megye törvényszékére betérő ügyfelek. Az ügyfélszolgálati centrum első hét hónapjának tapasztalatairól dr. Bartalné dr. Mentes Judittól, a törvényszék sajtószóvivőjétől kértek rövid, számadatokat is felidéző tájékoztatást.

– 2017. augusztus 01. napjától működik a Zalaegerszegi Törvényszék Ügyfélszolgálati irodája, amelynek szolgáltatásait eddig több mint 3.000 ügyfél vette igénybe.A hét hónapja nyitott irodához az ügyfelek a zalaegerszegi bíróságok előtt folyamatban lévő ügyeik intézésével fordulhatnak. Az irodában alapvetően iratbeadásra, iratmásolatok megrendelésére és átvételére, iratbetekintésre van mód, de kollégáink természetesen iratmintákkal, tájékoztató anyagokkal, általános információkkal is segítik a könnyebb ügyintézést – részletezte a sajtószóvivő asszony. – Az irodát naponta, átlagosan 10-15 ügyfél látogatja, s csaknem ugyanennyi telefonos megkeresés érkezik. A tavalyi esztendő utolsó napjáig 1.815 ügyfelet szolgált ki az iroda, s ez a szám azóta folyamatosan emelkedik: 2018. február 28-ig 3.075-re nőtt a látogatottság, s ezen belül összesen 323 iratbetekintést regisztráltak kollégáink.

– Az eddig felmerült tapasztalatok alapján, a beadványok formai követelményeknek megfelelő módon és megfelelő példányszámban történő benyújtása okoz gondot elsősorban a hozzánk érkező ügyfeleknek – szögezte le dr. Bartalné dr. Mentes Judit. – Megemlíteném az e körben legfontosabb tudnivalókat:a polgári peres eljárásban a beadványok első példányát teljes bizonyító erejű magánokirati formában, azaz eredetiben aláírva és az aláírást két tanú nevének, lakcímének és aláírásának feltüntetésével hitelesítve kell benyújtani, eggyel több példányban, mint ahány fél a perben érintett.A beadványon fel kell tüntetni az eljáró bíróságot, a felek nevét, lakóhelyét, perbeli állását és a per tárgyát, a folyamatban lévő ügyekben pedig a bírósági ügyszámot is.A beadvány mellékleteinek egy-egy másolatát csatolni kell a beadvány többi példányához is.A büntetőeljárásban a beadványokat általában elegendő egy példányban előterjeszteni, úgy, hogy a beadvány eredeti legyen, a mellékletek lehetnek másolatok is.

– Fontos hangsúlyozni, hogy adatvédelmi és beazonosíthatósági okok miatt a telefonon kért tájékoztatás esetében az érdeklődők csak szűkebb körűen kaphatnak felvilágosítást, így kollégáink csak a tárgyalás helyét és időpontját, az iratok hollétét közölhetik, illetve jelezhetik, hogy az ügyben érkezett-e szakértői vélemény, továbbá terjesztettek-e elő jogorvoslati kérelmet.Az ügyfélszolgálati iroda hétfői keddi, csütörtöki napokon 08.00-15.00 óráig, szerdai napon 08.00-17.00 óráig, pénteken pedig 08.00-13.30 óráig várja továbbra is az ügyfeleket, illetve a (92)501-002-es telefonszámon a hívásokat. A gyorsabb ügyintézés érdekében előzetes bejelentkezésre is van mód.

(kanizsaujsag.hu)