MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Kölcsönösség elvén alapuló igazságügyi együttműködési megállapodást kötött a Kúria és Vietnámi Szocialista Köztársaság Legfelsőbb Népi Bírósága 2018. március 26-án, Budapesten. A kooperáció célja a két legfőbb bírói fórum közötti több éves kapcsolat elmélyítése, a jó gyakorlatok megismerése és a két ország igazságügyi és bírósági rendszerének fejlődéséből adódó tapasztalatok cseréje.

A vietnámi főbíró által vezetett delegáció vasárnap érkezett Budapestre. A vietnámi delegáció látogatásának célja a magyar igazságügyi és bírósági rendszer megismerése volt. A magyar és a vietnámi legfőbb bírói fórum 2011. óta ápol írásos együttműködési megállapodáson alapuló szakmai kapcsolatot egymással. Ennek az együttműködésnek a folytatását, továbbfejlesztését szolgálja a hétfő délután, a Kúria Mailáth termében kötött megállapodás. 

Az egyezmény aláírását megelőző tárgyaláson a Kúria elnöke kiemelte, sok párhuzamos folyamat figyelhető meg a két ország igazságügyi rendszerében. Dr. Darák Péter hangsúlyozta, mindkét országban cél a szolgáltatóbb jellegű igazságszolgáltatás kialakítása. Az intézmények közötti kapcsolat a főbíró szerint a kölcsönös bizalmon, nyitottságon és őszinteségen alapul.

A vietnámi Legfeslőbb Népi Bíróság elnöke köszönetét fejezte ki a magyar félnek, Nguyen Hoa Binh szerint az ázsiai országnak szüksége van az európai jogi szakmai tapasztalatokra. Vietnámban is megújultak az elmúlt években a törvénykönyvek, eljárásjogi kódexek. Az ország bírái a jó gyakorlat megismerésén túl nyitottak ösztöndíjakon, gyakornoki programokon való részvételre is. Darák Péter biztosította a vietnámi felet, a Kúria minden szakmai támogatást megad a másik fél részére. A bírói hivatás, az igazságszolgáltatási rendszer megismerésén túl a vietnámi bírók érdeklődést mutatnak az elektronikus eljárások és kapcsolattartás, valamint a bíróságok kommunikációja iránt is.

Budapest, 2018. március 27.

A Kúria Sajtótitkársága