MAGYAR BÍRÓI EGYESÜLET
1122 Budapest, Tóth Lőrinc utca 6.

Kiemelt szerepe van a megalapozott és időszerű ítélkezésnek, az elmúlt évek eredményei is azt mutatják, hogy a bíróságok jól teljesítenek. A két éven túl folyamatban maradt ügyek száma országosan 37%-kal csökkent. Míg Olaszországban az elsőfokú polgári peres ügyek átlagosan 952 napig tartanak, addig Magyarországon 2016-ban 189 nap, 2017-ben pedig 196 nap volt az átlag. A Győri Ítélőtáblán a polgári peres ügyek 75%-a, az összes peres ügy 50%-a 6 hónapon belül befejeződik. Az időszerű ítélkezéshez hozzájárul a megfelelő infrastruktúra is. A közigazgatási perrendtartásról szóló törvény (Kp.) hatálybalépésével a 20 közigazgatási és munkaügyi bíróság közül 8 - köztük Győr is - kiemelt, regionális szerephez jut. A feladatok ellátása érdekében több lépcsőben létszámemelés várható - mondta dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke a Győri Ítélőtábla és a Győri Törvényszék éves összbírói értekezletét megelőző sajtótájékoztatón.   
 
A közigazgatási álláshelyek meghirdetésének első és második üteme lezárult, az országosan 86 meghirdetett álláshelyre többségében a bírósági szervezetből érkeztek pályázók. Ez annak is betudható, hogy a bírói pályázatok során szigorú feltételeknek kell megfelelni. A bíróvá válásnak egyebek mellett feltétele a jogi szakvizsgát követően 1 év közigazgatási vagy jogi szakvizsgához kötött szakmai gyakorlat. 
 
Az OBH elnöke hozzátette, 2017-ben 274 bírói álláshelyre több mint 1900 beadott pályázat érkezett. A pályázatok 96%-át az ítélőtábla, illetve törvényszék bírói tanácsa rangsorának megfelelően bírálták el. Csupán 15 pályázatot nyilvánítottak eredménytelennek, melyből 4 esetben nem nyújtottak be pályázatot, 6 esetben eljárási szabálysértés, míg 5 alkalommal munkaszervezési ok miatt lett eredménytelen az eljárás. 
 
Dr. Széplaki László, a Győri Ítélőtábla elnöke elmondta, 2017-ben bővült az ítélőtábla illetékességi területe. Az időszerűségi adatokról szólva hozzátette, a növekvő ügyérkezés mellett több ügyet fejeznek be. A civilisztikai ügyek több mint 99%-a egy éven belül befejeződik. A magas színvonalú ítélkezés mellett az új eljárási kódexek alkalmazására is folyamatosan készültek, képzéseket szerveztek, melyeken a törvényszékekről mintegy 600 fő vett részt. 
 
Dr. Takács József, a Győri Törvényszék elnöke kiemelte, az állampolgárok bíznak a bíróságokban, az ügyek jelentős része, 86%-uk első fokon jogerőre emelkedik. 2017-ben 43 ezer ügy érkezett a törvényszék illetékességi területéhez tartozó bíróságokra, a befejezett ügyek száma ugyanakkor meghaladta a beérkezett ügyek arányát. A két éven túl folyamatban lévő ügyeket jelentősen, 45%-kal csökkentették. Az elnök az elektronikus fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, jelentős informatikai fejlesztéseket hajtanak végre: 56 digitális diktafont, és 25 beszédfelismerő szoftvert szereztek be.   (birosag.hu)